Homepage  >  Isopropyl Alcohol

Isopropyl Alcohol

Další názvy:
ISOPROPYL ALCOHOL ISOPROPYL ALCOHOL, 1-METHYLETHANOL
2-HYDROXYPROPANE
2-PROPANOL
2PROPANOL
ISOPROPANOL
PROPAN-2-OL
SEC-PROPYL ALCOHOL
1-METHYLETHANOL
1-METHYLETHYL ALCOHOL
2-HYDROXYPROPANE
2-PROPANOL

Funkce:

 • jako přísada, která snižuje tendenci hotových výrobků k vytváření pěny při otřesech
 • používá se pro parfemační a aromatické suroviny (do parfémů)
 • rozpouštědlo-jako přísada, obvykle kapalina, která se používá k rozpuštění další látky
 • jako přísada, která snižuje hustotu kapalných kosmetických produktů
 • jako látka používaná pro změnu hustoty kapalných kosmetických prostředků

Obecné informace:

 • je ve formě čiré, hořlavé kapaliny se zápachem připomínající směs ethanolu a acetonu
 • je to komerční syntetický alkohol (běžně se vyskytuje v lihovém roztoku (kde je smíchán s vodou-používán jako antiseptikum), v přípravcích na dezinfekci rukou a čistících prostředcích)
 • mísitelný s vodou, etanolem, acetonem, chloroformem a benzenem
 • je to rychle se vypařující (těkavý) alkohol s mírně nahořklou chutí
 • vytváří při odpařování na kůži chladící účinek
 • je relativně netoxický (toxicita velmi podobá ethanolu)
 • snadno se vstřebává kůží, ale bylo by třeba delšího působení (v řádu hodin), aby vyvolal výrazné toxické účinky (* projevující se bolestí hlavy, závratěmi, zvracením, nevolností a v extrémních případech až bezvědomím)
 • v těle je primárně metabolizován na aceton
 • v testech nebyl mutagenní (testy in vitro) a ani genotoxický (testy in vivo)
 • v klinických testech nebyl senzibilizující (testováno při nízkých koncentracích -do cca 3%)
 • dráždí kůži a silně dráždí oči
 • může vysoušet kůži, způsobovat její šupinatost, nebo zhoršovat akné
 • vystavení velkým dávkám negativně působí na centrální nervový systém (podobně jako ethanol)
 • může mít škodlivé účinky při požití nebo vdechování (viz. výše *)

Použití:

 • laky na vlasy
 • barvy na vlasy
 • kondicionéry
 • vlasové gely 
 • pleťové vody po holení 
 • jako dezinfekční prostředek
 • v domácnosti (např. lihové roztoky, čistící prostředky)
 • v potravinářství
 • v lékařství (např. v dezinfekčních polštářcích)
 • v laboratoři (jako dezinfekční prostředek pro čištění zařízení a pracovní plochy)
 • další průmyslová odvětví a použití (např. čištění laserů v CD a DVD mechanikách, jako sprej na odmražování čelního skla dopravních prostředků) aj.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ