Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
Homepage  >  Hobby and garden  >  Stavebniny  >  Paints varnishes  >  Paints, varnishes, mordants  >  Mordants  >  Bochemit QB Hobby protection of timber and masonry, against mold and insects, clear 1 l
Sold

Bochemit QB Hobby protection of timber and masonry, against mold and insects, clear 1 l

-3%

Bochemit QB Hobby protection of timber and masonry, against mold and insects, clear 1 l
Our Price
3.3 EUR with VAT 0%
Save money 0.09 EUR (3%)
Price in our store
3.39 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.30 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:02022
Producer:Bochemie, a.s.
Brand:Bochemie - Bochemit QB  (web)
Bochemie - Bochemit QB
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Concentrated Fungicidal and insecticidal Water-soluble formulation for long-term protection of wood and masonry in both interior and exterior applications yourselfers and small artisans. Also suitable as a preventive protection of masonry against mold.

For surface, polohloubkovou impregnating lumber, trusses and other construction wood for construction and re-construction of the interiors and exteriors. Protects against wood-destroying fungi (including dry rot), mildew and insect damage. For preventive protection of masonry against mold and restoration of masonry under dry rot.

Type specification according to ČSN 49 0600-1

F B, P, I P, 1, 2, 3, D, S

Application: Apply coating, spraying, dipping and dipping. Masonry contested dry rot is sanitates injection.

The active ingredients, appearance:

alkybenzyldimetylamonium chloride ............................. min. 5.3%
Boric acid ................................................ ........ min. 5.3%
clear liquid or in colors (brown and green indicator color)

Technological Application Procedures: Apply paint or spray.

Use Biocides safely. Before using Always read the label and product information.

Note: Irritating to eyes, respiratory system and skin. Very toxic to Aquatic organisms. Keep out of the reach of children. Do not empty into drains, dispose of this material and its container collection site for hazardous or special waste. Wear suitable protective gloves and goggles or face shield. Use appropriate containment to zamezenkontaminace environment. Avoid release to the environment. If swallowed, rinse mouth with skin, wash immediately with plenty of Water.

Aplikace:
nátěr, postřik, máčení, vakuo-tlaková impregnace (bezbarvá varianta)

1) Preventivní ochrana dřeva
Použití, ředění, spotřeba a způsob ochrany jsou uvedeny v tabulce. Před ošetřením  je nejprve nutno odstranit z povrchu dřeva zbytky kůry,starých nátěrů a nečistot.

Pouze s vhodným krycím nátěrem.

2) Preventivní ochrana zdiva
Bochemit QB bezbarvý se ředí vodou v poměru 1:9. Suché zdivo se ošetří jednorázovým nátěrem nebo postřikem. Po vyschnutí je možno zeď přetřít běžným malířským nátěrem. Zdivo napadené plísněmi je nejprve nutno ošetřit přípravkem Savo proti plísním.

3) Sanace zdiva napadeného dřevomorkou domácí
Omítka zdiva napadeného dřevomorkou se nejdříve ošetří přípravkem Savo proti plísním. Napadená omítka se zcela odstraní a zdivo se ponechá důkladně vyschnout. Po vyschnutí zdiva je nutné provést injektáž. Do spár zdi se šachovnicovitě v rozteči max. 250 mm (sklon min. 30° do vnitřku zdiva) vyvrtají otvory o průměru 8-15 mm a hloubce min. 2/3 tloušťky zdiva, které se naplní Bochemitem QB bezbarvým naředěným vodou v poměru 1:9 (náplň se po vsáknutí min. 2x doplní). Poté se provede preventivní ochrana zdiva.

Životnost provedené ochrany:

  • Třída ohrožení 1 až 2 (interiér): časově neomezená (pravidelná kontrola)
  • Třída ohrožení 3 (exteriér): bez krycího nátěru min. 5 let (následně nutno provést kontrolu a údržbu provedené ochrany)

Typové označení dle ČSN 49 0600 - 1

FB, P, IP, 1, 2, 3, D, S

Upozornění: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Způsobuje poleptání. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícímu do přímého styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami, krmivy a k úpravě dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. Před použitím na dřevo nutno odzkoušet - možnost mírného zabarvení i u bezbarvého provedení. Případný mírný zákal nemá vliv na účinnost přípravku. Před použitím promíchejte!

Skladování:

Přípravek skladujte v originálních dobře uzavřených obalech odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladovací teplota: -15 až +30°C.

Pokyny pro bezpečné zneškodnění Biocidního přípravku a jeho obalu: Obaly po důkladném vyprázdnění a vypláchnutí předejte k recyklaci. Případné zbytky přípravku je nutno zneškodňovat jako nebezpečný odpad.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Bochemit QB Hobby protection of timber and masonry, against mold and insects, clear 1 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Concentrated Fungicidal and insecticidal Water-soluble formulation for long-term protection of wood and masonry in both interior and exterior applications yourselfers and small artisans. Also suitable as a preventive protection of masonry against mold.

For surface, polohloubkovou impregnating lumber, trusses and other construction wood for construction and re-construction of the interiors and exteriors. Protects against wood-destroying fungi (including dry rot), mildew and insect damage. For preventive protection of masonry against mold and restoration of masonry under dry rot.

Type specification according to ČSN 49 0600-1

F B, P, I P, 1, 2, 3, D, S

Application: Apply coating, spraying, dipping and dipping. Masonry contested dry rot is sanitates injection.

The active ingredients, appearance:

alkybenzyldimetylamonium chloride ............................. min. 5.3%
Boric acid ................................................ ........ min. 5.3%
clear liquid or in colors (brown and green indicator color)

Technological Application Procedures: Apply paint or spray.

Use Biocides safely. Before using Always read the label and product information.

Note: Irritating to eyes, respiratory system and skin. Very toxic to Aquatic organisms. Keep out of the reach of children. Do not empty into drains, dispose of this material and its container collection site for hazardous or special waste. Wear suitable protective gloves and goggles or face shield. Use appropriate containment to zamezenkontaminace environment. Avoid release to the environment. If swallowed, rinse mouth with skin, wash immediately with plenty of Water.

Aplikace:
nátěr, postřik, máčení, vakuo-tlaková impregnace (bezbarvá varianta)

1) Preventivní ochrana dřeva
Použití, ředění, spotřeba a způsob ochrany jsou uvedeny v tabulce. Před ošetřením  je nejprve nutno odstranit z povrchu dřeva zbytky kůry,starých nátěrů a nečistot.

Pouze s vhodným krycím nátěrem.

2) Preventivní ochrana zdiva
Bochemit QB bezbarvý se ředí vodou v poměru 1:9. Suché zdivo se ošetří jednorázovým nátěrem nebo postřikem. Po vyschnutí je možno zeď přetřít běžným malířským nátěrem. Zdivo napadené plísněmi je nejprve nutno ošetřit přípravkem Savo proti plísním.

3) Sanace zdiva napadeného dřevomorkou domácí
Omítka zdiva napadeného dřevomorkou se nejdříve ošetří přípravkem Savo proti plísním. Napadená omítka se zcela odstraní a zdivo se ponechá důkladně vyschnout. Po vyschnutí zdiva je nutné provést injektáž. Do spár zdi se šachovnicovitě v rozteči max. 250 mm (sklon min. 30° do vnitřku zdiva) vyvrtají otvory o průměru 8-15 mm a hloubce min. 2/3 tloušťky zdiva, které se naplní Bochemitem QB bezbarvým naředěným vodou v poměru 1:9 (náplň se po vsáknutí min. 2x doplní). Poté se provede preventivní ochrana zdiva.

Životnost provedené ochrany:

  • Třída ohrožení 1 až 2 (interiér): časově neomezená (pravidelná kontrola)
  • Třída ohrožení 3 (exteriér): bez krycího nátěru min. 5 let (následně nutno provést kontrolu a údržbu provedené ochrany)

Typové označení dle ČSN 49 0600 - 1

FB, P, IP, 1, 2, 3, D, S

Upozornění: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Způsobuje poleptání. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícímu do přímého styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami, krmivy a k úpravě dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. Před použitím na dřevo nutno odzkoušet - možnost mírného zabarvení i u bezbarvého provedení. Případný mírný zákal nemá vliv na účinnost přípravku. Před použitím promíchejte!

Skladování:

Přípravek skladujte v originálních dobře uzavřených obalech odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladovací teplota: -15 až +30°C.

Pokyny pro bezpečné zneškodnění Biocidního přípravku a jeho obalu: Obaly po důkladném vyprázdnění a vypláchnutí předejte k recyklaci. Případné zbytky přípravku je nutno zneškodňovat jako nebezpečný odpad.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ