Homepage  >  House and housing  >  Air fresheners  >  Click  >  Brise One Touch Pomegranate and Cranberry mini spray air freshener 10 ml
Sold

Brise One Touch Pomegranate and Cranberry mini spray air freshener 10 ml

-8%

Brise One Touch Pomegranate and Cranberry mini spray air freshener 10 ml
Our Price
3.5 EUR with VAT
Save money 0.3 EUR (8%)
Price in our store
3.8 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.50 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:67995
Producer:S.C.Johnson
Brand:Glade by brise®  (web)
Glade by brise®
Product description

Dekorativní Brise One Touch Mini Spray Granátové jablko a brusinka - koncentrovaný aerosolový osvěžovač vzduchu s dlouhotrvající a svěží vůní. Přírodní vzhled oblázku ozdobí každý interiér.

Návod k použití: Náplň vložte do podstavce a ten zatlačte do držáku do zaklapnutí. Nemiřte si výrobkem do očí. K uvolnění vůně stlačte držák stojící na rovném povrchu. Náplň vyměňte stlačením stran podstavce a táhnutím směrem ven. Podstavec si ponechte pro další náplň. Vhodný pro všechny Brise One Touch Mini Spray náplně.

Upozornění: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte proudem vody po dobu několika minut, při přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte podle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Obsahuje 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl)propinaldehde. Může vyvolat alergickou reakci. Prázdný obal a držák zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Brise One Touch Pomegranate and Cranberry mini spray air freshener 10 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Dekorativní Brise One Touch Mini Spray Granátové jablko a brusinka - koncentrovaný aerosolový osvěžovač vzduchu s dlouhotrvající a svěží vůní. Přírodní vzhled oblázku ozdobí každý interiér.

Návod k použití: Náplň vložte do podstavce a ten zatlačte do držáku do zaklapnutí. Nemiřte si výrobkem do očí. K uvolnění vůně stlačte držák stojící na rovném povrchu. Náplň vyměňte stlačením stran podstavce a táhnutím směrem ven. Podstavec si ponechte pro další náplň. Vhodný pro všechny Brise One Touch Mini Spray náplně.

Upozornění: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte proudem vody po dobu několika minut, při přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte podle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Obsahuje 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl)propinaldehde. Může vyvolat alergickou reakci. Prázdný obal a držák zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

No Reviews found.
Discussion: Brise One Touch Pomegranate and Cranberry mini spray air freshener 10 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ