Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Fabric softener  >  Coccolatevi Muschio Bianco concentrated washing machine perfume with disinfectant 48 doses 300 ml
We offer only products in stock

Coccolatevi Muschio Bianco concentrated washing machine perfume with disinfectant 48 doses 300 ml

-7%

Coccolatevi Muschio Bianco concentrated washing machine perfume with disinfectant 48 doses 300 ml
Our Price
3.89 EUR with VAT 0%
Save money 0.31 EUR (7%)
Price in our store
4.2 EUR with VAT
In stock:   1-5 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.89 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2209086
EAN:8000903770620
Producer:Euthalia Cosmetics s.r.l.
Brand:Coccolatevi®  (web)
Coccolatevi®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Výjimečná koncentrovaná vůně na praní s Antibakteriálními účinnými látkami. Exkluzivní vůně, která dodá oblečení intenzivní vůni, která extrémně dlouho vydrží. Je možno použít i jako náhrada za čisticí prostředky při mytí podlahy, zanechá ve všech místnostech vašeho domova svěží vůni, pocit čistoty a hygieny.

  • vůně: Muschio Bianco
  • s Antibakteriálními účinky
  • extrémně dlouho vydrží
  • lze použít do pračky, sušičky i jako čisticí prostředek
use

V pračce
1 uzávěr do zásobníku na aviváž. 2 uzávěry pro extra vůni.

V sušičce prádla
Nakapejte parfém na samostatnou látku a ponechte společně s prádlem s bubnu.

Na podlahy a tvrdé povrchy
Nalejte 2 uzávěry do 5 litrů vody a nahraďte tak klasický čisticí prostředek. 3 uzávěry pro silnější parfemaci a osvěžení vzduchu.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
3.89 EUR
100%
krásně a dlouho voní
Discussion about product
Discussion: Coccolatevi Muschio Bianco concentrated washing machine perfume with disinfectant 48 doses 300 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Výjimečná koncentrovaná vůně na praní s Antibakteriálními účinnými látkami. Exkluzivní vůně, která dodá oblečení intenzivní vůni, která extrémně dlouho vydrží. Je možno použít i jako náhrada za čisticí prostředky při mytí podlahy, zanechá ve všech místnostech vašeho domova svěží vůni, pocit čistoty a hygieny.

  • vůně: Muschio Bianco
  • s Antibakteriálními účinky
  • extrémně dlouho vydrží
  • lze použít do pračky, sušičky i jako čisticí prostředek
use

V pračce
1 uzávěr do zásobníku na aviváž. 2 uzávěry pro extra vůni.

V sušičce prádla
Nakapejte parfém na samostatnou látku a ponechte společně s prádlem s bubnu.

Na podlahy a tvrdé povrchy
Nalejte 2 uzávěry do 5 litrů vody a nahraďte tak klasický čisticí prostředek. 3 uzávěry pro silnější parfemaci a osvěžení vzduchu.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.89 EUR
100%
krásně a dlouho voní


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ