Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Fabric softener  >  Coccolino Silk Lily concentrated softener 72 doses 1.8 l
We offer only products in stock

Coccolino Silk Lily concentrated softener 72 doses 1.8 l

New
-9%

Coccolino Silk Lily concentrated softener 72 doses 1.8 l
Our Price
2.3 EUR with VAT
Save money 0.22 EUR (9%)
Price in our store
2.52 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.30 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2100760
Producer:Unilever
Brand:Coccolino  (web)
Coccolino
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Udržujte mimo dosah dětí:Mimo dosah dětí
Není určen ke konzumaci:Není určen ke konzumaci

Koncentrovaný avivážní prostředek má příjemnou květinovou vůni, kterou ocení spotřebitelé preferující jemné květinové vůně.
Aviváže Coccolino dodají Vašemu prádlu jedinečnou vůníúžasnou hebkost a svěžest. Speciální technologie zajišťuje, že se vůně uvolňuje postupně, a tak se z voňavého prádla můžete radovat ještě déle.
Používáním aviváže navíc pomáháte déle udržet kvalitu látky, Vaše prádlo rychleji schne a snáze se žehlí. Prádlo bude po vyprání krásně jemné a hebké.

 • květinová vůně
 • dodá prádlu úžasnou hebkost a svěžest
 • vůně se uvolňuje postupně
 • prádlo rychleji schne a snáze se žehlí
 • Silk Lily
 • 1,8 l

Přidejte do posledního máchání. Dávkování pro 4-5 kg prádla (pokud máte větší množství prádla, zvyšte dávkování): 25 ml pro měkké prádlo, 35 ml pro extra měkké prádlo; pro 6-7 kg prádla 50 ml; pro ruční praní na 10 l vody 18 ml.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

Jedná se o kosmetický výrobek.

Není určen ke konzumaci.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Coccolino Silk Lily concentrated softener 72 doses 1.8 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Koncentrovaný avivážní prostředek má příjemnou květinovou vůni, kterou ocení spotřebitelé preferující jemné květinové vůně.
Aviváže Coccolino dodají Vašemu prádlu jedinečnou vůníúžasnou hebkost a svěžest. Speciální technologie zajišťuje, že se vůně uvolňuje postupně, a tak se z voňavého prádla můžete radovat ještě déle.
Používáním aviváže navíc pomáháte déle udržet kvalitu látky, Vaše prádlo rychleji schne a snáze se žehlí. Prádlo bude po vyprání krásně jemné a hebké.

 • květinová vůně
 • dodá prádlu úžasnou hebkost a svěžest
 • vůně se uvolňuje postupně
 • prádlo rychleji schne a snáze se žehlí
 • Silk Lily
 • 1,8 l

Přidejte do posledního máchání. Dávkování pro 4-5 kg prádla (pokud máte větší množství prádla, zvyšte dávkování): 25 ml pro měkké prádlo, 35 ml pro extra měkké prádlo; pro 6-7 kg prádla 50 ml; pro ruční praní na 10 l vody 18 ml.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

Jedná se o kosmetický výrobek.

Není určen ke konzumaci.

No Reviews found.
Discussion: Coccolino Silk Lily concentrated softener 72 doses 1.8 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ