Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Curtains, fine linen  >  Dr. Beckmann Bělič záclon 80 g
We offer only products in stock

Dr. Beckmann Bělič záclon 80 g

New
-6%

Dr. Beckmann Bělič záclon 80 g
Our Price
1.31 EUR with VAT 0%
Save money 0.09 EUR (6%)
Price in our store
1.4 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.31 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2206194
EAN:4008455567419
Producer:Delta Pronatura
Brand:Dr. Beckmann®  (web)
Dr. Beckmann®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Dr. Beckmann bělič záclon intenzivně vyčistí a osvěží vaše záclony a to již od 20 °C. Toto balení vystačí na dvě praní.

 • Intenzivně čistí a osvěžuje
 • Intenzivně bělicí složení
 • Od 20 °C
 • 2 praní
 • 80 g
 • 1. Odstraňte všechny háčky, kroužky atd. Naplňte pračku tak, aby se záclony mohly volně pohybovat.
 • 2. Přidejte prací prostředek jako obvykle. Přidejte polovinu prášku do přihrádky na prací prostředek. Pokud používáte tekutý prací prostředek, vložte dávkovací nádobu do bubnu. Spusťte požadovaný prací program (nepoužívejte krátký program).
 • 3. Po krátkém ždímání pověste ještě vlhké záclony.

Důležitá informace: Vždy dodržujte pokyny pro péči o textilie a příručku výrobce. Vhodný pro všechny bílé / světlé záclony i závěsy. Neaplikujte prášek přímo na látku. Po použití obal znovu uzavřete.

15-< 30 % bělicí činidla na bázi kyslíku,< 5% Aniontové Povrchově aktivní látky, optické zjasňovače, parfémy.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Dr. Beckmann Bělič záclon 80 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Dr. Beckmann bělič záclon intenzivně vyčistí a osvěží vaše záclony a to již od 20 °C. Toto balení vystačí na dvě praní.

 • Intenzivně čistí a osvěžuje
 • Intenzivně bělicí složení
 • Od 20 °C
 • 2 praní
 • 80 g
 • 1. Odstraňte všechny háčky, kroužky atd. Naplňte pračku tak, aby se záclony mohly volně pohybovat.
 • 2. Přidejte prací prostředek jako obvykle. Přidejte polovinu prášku do přihrádky na prací prostředek. Pokud používáte tekutý prací prostředek, vložte dávkovací nádobu do bubnu. Spusťte požadovaný prací program (nepoužívejte krátký program).
 • 3. Po krátkém ždímání pověste ještě vlhké záclony.

Důležitá informace: Vždy dodržujte pokyny pro péči o textilie a příručku výrobce. Vhodný pro všechny bílé / světlé záclony i závěsy. Neaplikujte prášek přímo na látku. Po použití obal znovu uzavřete.

15-< 30 % bělicí činidla na bázi kyslíku,< 5% Aniontové Povrchově aktivní látky, optické zjasňovače, parfémy.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ