Homepage  >  Brand -  Faracid®
We offer only products in stock

Společnost United Chemistry a.s. byla založena roku 2001, jako společnost zaměřená zejména na vývoj, výrobu, distribuci produktů a poskytování služeb v oblasti biocidního ošetřování průmyslových vod, ve shodě s požadavky zákazníků, zákonů a závazných předpisů. Výkonnostním standardem společnosti je dosahování co možná nejvyšší kvality a spokojenosti zákazníků a nulové úrovně vad.Společnost také trvale usiluje o zlepšování svých produktů zejména s ohledem na dopad na životní prostředí a v této souvislosti má zavedený integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. avedený systém řízení jakosti a environmentu, jakož i stálé a nekompromisní dodržování požadavků právních předpisů a norem, stejně jako spolupráce s předními odborníky,je důležitým nástrojem pro dosahování stabilní kvality našich výrobků a služeb, ochrany životního prostředí, udržování stálých zákazníků a získávání zákazníků nových a je také základem naší prosperity. Všechny výrobky společnosti uváděné na trh pro rok 2007 plně odpovídají Vyhlášce 540 sb. ze dne 29. listopadu 2006 a aktuálním předpisům EU.

:
Sort by
Quantity
No products were found.
NEWSLETTER


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ