Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Gran Bucato Marsiglia with Marseille soap liquid detergent 45 doses 2,475 l
We offer only products in stock

Gran Bucato Marsiglia with Marseille soap liquid detergent 45 doses 2,475 l

-7%

Gran Bucato Marsiglia with Marseille soap liquid detergent 45 doses 2,475 l
Our Price
4.79 EUR with VAT 0%
Save money 0.36 EUR (7%)
Price in our store
5.15 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 4.79 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:67277
EAN:8002295033420
Producer:Madel S.p.a. Italy
Brand:Madel® Gran Bucato Marsiglia®  (web)
Madel® Gran Bucato Marsiglia®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Gran Bucato Marsiglia s marseillským mýdlem má univerzální použití při praní bílého i barevného prádla. Při všech teplotách efektivně odstraňuje skvrny. Díky přídavku pudru z bílé Kapradiny a marseillského mýdla má specifickou vůni čistoty a prádlo zvláčňuje, takže již není nutné použít aviváž. Tekutý prací prostředek s marseillským mýdlem určený pro praní v pračce i ruční praní. Je vhodný na praní při všech teplotách (30, 40 a 60 °C).

Díky svému specifickému složení účinně odstraňuje obzvláště odolné skvrny, a to již při nízkých teplotách, neboť proniká do látky a zanechává ji dokonale čistou a provoněnou pudrem z bílé Kapradiny a marseillským mýdlem. Není potřeba předpírka. Produkt nalijte přímo do vaničky na prací prostředek či do bubnu pračky. Přípravek obsahuje roztok přírodního mýdla s mastnými kyselinami z kokosových ořechů.

Univerzální tekutý prací prostředek s marseillským mýdlem má široké použití při praní bílého i barevného prádla.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Vylučte kontakt s očima. V případě kontaktu s očima je umývejte dostatečným množstvím vody. Nekonzumujte. V případě požití okamžitě konzultujte lékaře a ukažte mu etiketu. Po použití si opláchněte a osušte ruce. Osoby s citlivou nebo poškozenou pokožkou by se měly vyvarovat prodlouženého kontaktu s produktem.

Složení: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % Aniontové Povrchově aktivní látky, méně než 5 % neintové Povrchově aktivní látky, méně než 5 % Fosfáty, méně než
5 % mýdlo, optické zjasňovače, parfémy, Methylisothia-Zolinone, Benzisothiazolinone, Citronellol, Geraniol, Enzymy.

Gran Bucato Marsiglia s marseillským mýdlem tekutý prací prostředek 45 dávek 2,475 l

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
4.79 EUR
100%
krásná vůně
4.79 EUR
100%
Krásně voní a dobře pere ale fleky to nevypere.
4.79 EUR
100%
doporučuji i vzhledem k ceně a jsem naprosto spokojenájediná nevýhoda je , že nemám tento obchod kousek od nás
prádlo vonímá perfektní prací schopnost
4.79 EUR
100%
super
výborně pere i bez předpírky
-
4.79 EUR
100%
vune, prani pri nizke teplote
Discussion about product
Discussion: Gran Bucato Marsiglia with Marseille soap liquid detergent 45 doses 2,475 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Gran Bucato Marsiglia s marseillským mýdlem má univerzální použití při praní bílého i barevného prádla. Při všech teplotách efektivně odstraňuje skvrny. Díky přídavku pudru z bílé Kapradiny a marseillského mýdla má specifickou vůni čistoty a prádlo zvláčňuje, takže již není nutné použít aviváž. Tekutý prací prostředek s marseillským mýdlem určený pro praní v pračce i ruční praní. Je vhodný na praní při všech teplotách (30, 40 a 60 °C).

Díky svému specifickému složení účinně odstraňuje obzvláště odolné skvrny, a to již při nízkých teplotách, neboť proniká do látky a zanechává ji dokonale čistou a provoněnou pudrem z bílé Kapradiny a marseillským mýdlem. Není potřeba předpírka. Produkt nalijte přímo do vaničky na prací prostředek či do bubnu pračky. Přípravek obsahuje roztok přírodního mýdla s mastnými kyselinami z kokosových ořechů.

Univerzální tekutý prací prostředek s marseillským mýdlem má široké použití při praní bílého i barevného prádla.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Vylučte kontakt s očima. V případě kontaktu s očima je umývejte dostatečným množstvím vody. Nekonzumujte. V případě požití okamžitě konzultujte lékaře a ukažte mu etiketu. Po použití si opláchněte a osušte ruce. Osoby s citlivou nebo poškozenou pokožkou by se měly vyvarovat prodlouženého kontaktu s produktem.

Složení: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % Aniontové Povrchově aktivní látky, méně než 5 % neintové Povrchově aktivní látky, méně než 5 % Fosfáty, méně než
5 % mýdlo, optické zjasňovače, parfémy, Methylisothia-Zolinone, Benzisothiazolinone, Citronellol, Geraniol, Enzymy.

Gran Bucato Marsiglia s marseillským mýdlem tekutý prací prostředek 45 dávek 2,475 l

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.79 EUR
100%
krásná vůně
4.79 EUR
100%
Krásně voní a dobře pere ale fleky to nevypere.
4.79 EUR
100%
doporučuji i vzhledem k ceně a jsem naprosto spokojenájediná nevýhoda je , že nemám tento obchod kousek od nás
prádlo vonímá perfektní prací schopnost
4.79 EUR
100%
super
výborně pere i bez předpírky
-
4.79 EUR
100%
vune, prani pri nizke teplote


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ