Homepage  >  House and housing  >  Candles, aromatic oils  >  Scented candles, aromatherapy  >  Diffusers, sticks  >  Diffusers  >  Le Blanc Pain D Epices - Perníkové pečivo parfémový difuzér 100 ml
Sold

Le Blanc Pain D Epices - Perníkové pečivo parfémový difuzér 100 ml

Le Blanc Pain D Epices - Perníkové pečivo parfémový difuzér 100 ml
Our Price
10.39 EUR with VAT
Save money 1.02 EUR (9%)
Price in our store
11.41 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 10.39 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1701593
Producer:SARL Le Blanc, FR
Brand:Le Blanc®  (web)
Le Blanc®
Product description
Product type:Přírodní produkt

Parfémový rákosový difuzér - trvale a bezpečně šíří vůni ve vašem domově.

Ratanové tyčinky v nádobě uvolňují vysoce koncentrovaný parfém ze slavného francouzského města Grasse. V případě nutnosti může být intenzita vůně zvýšena otočením ratanových tyčinek v lahvi. Ke snížení, odeberte část tyčinek.

Použití: Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitím výrobku. 
1. Nasaďte si domácí ochranné rukavice a zvolna sejměte zátky. 
2. Vložte do láhve ratanová stébla a dobře je rozložte. Stébla budou fungovat jako knot, který bude nasávat vůni a pomalu ji uvolňovat do vzduchu. 
3. Dbejte na to, aby byl difuzér umístěn na stabilním povrchu, aby nedošlo k náhodnému rozlití náplně. Nepokládejte na naleštěné, nalakované nebo plastové povrchy. V případě rozlití náplně povrch otřete. Pro případ další potřeby tyto pokyny uschovejte.

Bezpečnostní upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Le Blanc Pain D Epices - Perníkové pečivo parfémový difuzér 100 ml

hořlavá kapalina (kat.2),
vážné poškození očí/podráždění očí (kat.2),

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Le Blanc Pain D Epices - Perníkové pečivo parfémový difuzér 100 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product
Product type:Přírodní produkt

Parfémový rákosový difuzér - trvale a bezpečně šíří vůni ve vašem domově.

Ratanové tyčinky v nádobě uvolňují vysoce koncentrovaný parfém ze slavného francouzského města Grasse. V případě nutnosti může být intenzita vůně zvýšena otočením ratanových tyčinek v lahvi. Ke snížení, odeberte část tyčinek.

Použití: Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitím výrobku. 
1. Nasaďte si domácí ochranné rukavice a zvolna sejměte zátky. 
2. Vložte do láhve ratanová stébla a dobře je rozložte. Stébla budou fungovat jako knot, který bude nasávat vůni a pomalu ji uvolňovat do vzduchu. 
3. Dbejte na to, aby byl difuzér umístěn na stabilním povrchu, aby nedošlo k náhodnému rozlití náplně. Nepokládejte na naleštěné, nalakované nebo plastové povrchy. V případě rozlití náplně povrch otřete. Pro případ další potřeby tyto pokyny uschovejte.

Bezpečnostní upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Le Blanc Pain D Epices - Perníkové pečivo parfémový difuzér 100 ml

hořlavá kapalina (kat.2),
vážné poškození očí/podráždění očí (kat.2),

No Reviews found.
Discussion: Le Blanc Pain D Epices - Perníkové pečivo parfémový difuzér 100 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ