Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
Homepage  >  House and housing  >  Candles, essential oils  >  Cemetery candles  >  Cemetery candles, lamps  >  Lima Glass Lamp Ball 50 g 1 piece
We offer only products in stock

Lima Glass Lamp Ball 50 g 1 piece

Lima Glass Lamp Ball 50 g 1 piece
Our Price
1.23 EUR with VAT 0%
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.23 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:08131
EAN:8594008770543
Producer:Lima Plus spol. s.r.o.
Brand:Lima®  (web)
Lima®
Product description
Svíčka:Dodržujte piktogramy uvedené na svíčkách
 • Never leave a burning candle unattended!
 • Do not leave a burning candle within reach of children and pets alone Please make sure that you always candles burning at a distance of 10 cm from each other and that a candle is enough space on the heat produced by the flame Please make sure that candles are sufficiently far away from easily flammable objects . If you are using decorative accessories candles, remove it.
 • Keep lit candle from drafts candle is needed to ignite away from other heat sources such as TVs. When burning is protected from direct sunlight Cemetery candles or cartridges are designed for prolonged burnout.
 • Therefore, use only outdoors or in a suitable coffin lamp candles for outdoor use y'all be sparkin incombustible base Make sure the candle in upright condition Meet always with instructions given instructions and follow them.
 • Before use, remove all packaging of the product. Votive, tea or other candles and build substantially on non-flammable surface. Do not stand on a TV or other hot surfaces figured candles are intended for decorative purposes.
 • Please state is wide pad because of irregular shaped candles dripping Please Ensure that the lamp well and stood alone. Above the flame must be at least 6 cm space. Only use tea light in aluminum containers.
 • Trim the wick before lighting or relighting candles at approx. 1 cm. Smokes When candles, quench it and cut the wick floating candles, use only suitable Water-filled containers Ensure that into liquid wax nevpadly any foreign objects.
 • Do not let the candle burn completely up to the mat.

Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru! Nenechávejte hořící svíčku v dosahu dětí a domácích zvířat o samotě. Ujistěte se prosím, že vždy svíčky hoří ve vzdálenosti 10 cm od sebe a že nad svíčkami je dostatek prostoru na teplo, které vydává plamen. Ujistěte se prosím, že svíce jsou dostatečně vzdáleny od lehce zápalných předmětů.

Používáte-li ozdobné doplňky svící, odstraňte je. Chraňte zapálené svíce před průvanem. Svíce je potřeba zapalovat v dostatečné vzdálenosti od ostatních zdrojů tepla, například televizorů. Při hoření je chraňte před přímými slunečními paprsky. Hřbitovní svíce nebo náplně jsou určeny k dlouhodobému vyhoření. Proto je používejte výhradně venku, nebo ve vhodné náhrobní lampě. Svíčky k venkovnímu použití zapalujte na nehořlavé podložce. Ujistěte se, zda je svíčka ve vzpřímeném stavu.

Seznamte se vždy s instrukcemi danými návodem a dodržujte je. Před použitím odstraňte z výrobku všechny obaly. Votivní, čajové nebo ostatní svíčky stavějte zásadně na nehořlavou podložku. Nestavějte na televizor nebo jiné teplé plochy. Figurální svíčky jsou určeny k dekoračním účelům. Stavte je prosím na širokou podložku, protože svíčky s nepravidelným tvarem mohou kapat. Dohlédněte prosím, aby lampy dobře a samostatně stály. Nad plamenem musí být minimálně 6 cm místa.

Používejte pouze čajové svíčky v hliníkových obalech. Zkraťte knot před zapálením nebo opětovným zapálením svíčky na cca 1 cm. Kouří-li svíčky, zhaste ji a zkraťte knot. Plovoucí svíčky používejte pouze ve vhodných vodou naplněných nádobách. Dohlédněte, aby do rozehřátého vosku nevpadly žádné cizí předměty. Nenechávejte vyhořet svíčku úplně až k podložce.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Lima Glass Lamp Ball 50 g 1 piece

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
 • Never leave a burning candle unattended!
 • Do not leave a burning candle within reach of children and pets alone Please make sure that you always candles burning at a distance of 10 cm from each other and that a candle is enough space on the heat produced by the flame Please make sure that candles are sufficiently far away from easily flammable objects . If you are using decorative accessories candles, remove it.
 • Keep lit candle from drafts candle is needed to ignite away from other heat sources such as TVs. When burning is protected from direct sunlight Cemetery candles or cartridges are designed for prolonged burnout.
 • Therefore, use only outdoors or in a suitable coffin lamp candles for outdoor use y'all be sparkin incombustible base Make sure the candle in upright condition Meet always with instructions given instructions and follow them.
 • Before use, remove all packaging of the product. Votive, tea or other candles and build substantially on non-flammable surface. Do not stand on a TV or other hot surfaces figured candles are intended for decorative purposes.
 • Please state is wide pad because of irregular shaped candles dripping Please Ensure that the lamp well and stood alone. Above the flame must be at least 6 cm space. Only use tea light in aluminum containers.
 • Trim the wick before lighting or relighting candles at approx. 1 cm. Smokes When candles, quench it and cut the wick floating candles, use only suitable Water-filled containers Ensure that into liquid wax nevpadly any foreign objects.
 • Do not let the candle burn completely up to the mat.

Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru! Nenechávejte hořící svíčku v dosahu dětí a domácích zvířat o samotě. Ujistěte se prosím, že vždy svíčky hoří ve vzdálenosti 10 cm od sebe a že nad svíčkami je dostatek prostoru na teplo, které vydává plamen. Ujistěte se prosím, že svíce jsou dostatečně vzdáleny od lehce zápalných předmětů.

Používáte-li ozdobné doplňky svící, odstraňte je. Chraňte zapálené svíce před průvanem. Svíce je potřeba zapalovat v dostatečné vzdálenosti od ostatních zdrojů tepla, například televizorů. Při hoření je chraňte před přímými slunečními paprsky. Hřbitovní svíce nebo náplně jsou určeny k dlouhodobému vyhoření. Proto je používejte výhradně venku, nebo ve vhodné náhrobní lampě. Svíčky k venkovnímu použití zapalujte na nehořlavé podložce. Ujistěte se, zda je svíčka ve vzpřímeném stavu.

Seznamte se vždy s instrukcemi danými návodem a dodržujte je. Před použitím odstraňte z výrobku všechny obaly. Votivní, čajové nebo ostatní svíčky stavějte zásadně na nehořlavou podložku. Nestavějte na televizor nebo jiné teplé plochy. Figurální svíčky jsou určeny k dekoračním účelům. Stavte je prosím na širokou podložku, protože svíčky s nepravidelným tvarem mohou kapat. Dohlédněte prosím, aby lampy dobře a samostatně stály. Nad plamenem musí být minimálně 6 cm místa.

Používejte pouze čajové svíčky v hliníkových obalech. Zkraťte knot před zapálením nebo opětovným zapálením svíčky na cca 1 cm. Kouří-li svíčky, zhaste ji a zkraťte knot. Plovoucí svíčky používejte pouze ve vhodných vodou naplněných nádobách. Dohlédněte, aby do rozehřátého vosku nevpadly žádné cizí předměty. Nenechávejte vyhořet svíčku úplně až k podložce.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ