Homepage  >  Cosmetics  >  Make-up  >  Nails  >  Nail polish removers  >  Delia Cosmetics Nail Polish Remover acetone nail polish remover 58 ml
We offer only products in stock

Delia Cosmetics Nail Polish Remover acetone nail polish remover 58 ml

New
-10%

Delia Cosmetics Nail Polish Remover acetone nail polish remover 58 ml
Our Price
0.61 EUR with VAT
Save money 0.07 EUR (10%)
Price in our store
0.68 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 0.61 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2003727
Producer:Delia Cosmetics sp. z oo
Brand:Delia Cosmetics  (web)
Delia Cosmetics
Product description

Acetonový odlakovač na nehty, který účinně odstraňuje všechny typy laků. Lak odlakovává snadno a nerozmazává barvu laku okolo prstu. Díky obsahu glycerinu posiluje a vyživuje nehty.

Použití: Nanášejte odlakovač na vatový tampon a jemně nehet masírujte, dokud z něj neodstraníte veškerý lak.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. Likvidujte pouze prázdné obaly. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na dobře větraném místě. Skladujte v dobře uzavřeném obalu. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Složení: Acetone, Aqua, Glycerin, Panthenol.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Delia Cosmetics Nail Polish Remover acetone nail polish remover 58 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Acetonový odlakovač na nehty, který účinně odstraňuje všechny typy laků. Lak odlakovává snadno a nerozmazává barvu laku okolo prstu. Díky obsahu glycerinu posiluje a vyživuje nehty.

Použití: Nanášejte odlakovač na vatový tampon a jemně nehet masírujte, dokud z něj neodstraníte veškerý lak.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. Likvidujte pouze prázdné obaly. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na dobře větraném místě. Skladujte v dobře uzavřeném obalu. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Složení: Acetone, Aqua, Glycerin, Panthenol.

No Reviews found.
Discussion: Delia Cosmetics Nail Polish Remover acetone nail polish remover 58 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ