Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
Homepage  >  PAHS

PAHS

Další názvy a značení:
polyaromatické uhlovodíky
polyaromáty
PAHs

značení:
PAH-(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) -z angličtiny
PAU-(Polycyklické aromatické uhlovodíky)-z češtiny

Obecné informace:

 • je to skupina látek, do které patří více než 100 sloučenin
 • čisté sloučeniny jsou bílé nebo nažloutlé krystalické pevné látky
 • velmi málo rozpustné ve vodě, ale snadno se rozpouštějí v tucích a olejích
 • nalézají se ve fosilních palivech ( ropa a uhlí ), dehtová ložiska-motorová nafta, asfalt atd. a různých jedlých olejích
 • lze je také nalézt ve velké míře ve vařených potravinách (např. v mase vařeném při vysokých teplotách nad otevřeným ohněm, v uzených rybách..)-(při teplotách nad 200 °C)
 • vznikají v rámci spalovacích procesů jakýchkoli materiálu obsahujících uhlík, pokud není spalování dokonalé (např. v motorech, v přírodních požárech, ve spalovnách, v tabákovém kouři, při erupci sopky aj.
 • uvolňují se také z materiálů, které PAHs/PAU obsahují-silnice, asfaltové izolace střech apod.
 • ve velkém množství se nacházejí také v cigaretách! - jsou považovány za jeden z hlavních karcinogenů
 • člověk je přijímá především potravou, vdechnutím, nebo do organismu prostupují pokožkou
 • jsou karcinogenní a mutagenní-můžou vyvolat rakovinu a poškození dědičných vlastností
 • můžou poškodit reprodukční schopnost a plod v těle matky

Patří mezi ně například tyto látky:

 • naftalen
 • koronen
 • pyren
 • chrysen
 • acenaftylen
 • acenaften
 • fluoren
 • fenantren
 • antracen
 • fluoranten
 • benz(a)antracen
 • benzo(b)fluoranten
 • benzo(k)fluoranten
 • benzo(a)pyren
 • dibenzo(a,h)antracen
 • indeno(1,2,3-c,d)pyren
 • benzo(ghi)perylen

Jako nečistota se může nacházet ještě v těchto přísadách:

 • PETROLATUM
 • WHITE PETROLATUM


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ