Homepage  >  Hobby and garden  >  Technical drugstore  >  Fuels, igniters  >  Fire brigade  >  Pe-Po Pevný podpalovač 40 podpalů
We offer only products in stock

Pe-Po Pevný podpalovač 40 podpalů

Pe-Po Pevný podpalovač 40 podpalů
Our Price
1.02 EUR with VAT
Save money 0.07 EUR (6%)
Price in our store
1.09 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.02 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:01889
Producer:Severochema
Brand:Severochema Pe-Po®  (web)
Severochema Pe-Po®
Product description

Pe-Po pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Návod k použití: na kostku podpalovače vložte uhlí, dřevo, dřevěné uhlí nebo brikety a podpalte. Po otevření vždy pečlivě uzavřete do fólie. Uchovávejte v chladu. Nejlépe spotřebovat do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Hořlavá tuhá látka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Při expozici nebo necítíte-li se dobře volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. V případě požáru k uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

40 podpalů

Customer reviews
1.02 EUR
100%
Perfektně se s ním zatápí v krbu.
1.02 EUR
100%
dobrý výrobek
1.02 EUR
100%
spokojenost
používáme několik let k celkové spokojenosti
1.02 EUR
100%
1.02 EUR
100%
vřele všem doporučuji
Pepo je úžasný výrobek chytne každé dřevo, i tvtdé
Discussion about product
Discussion: Pe-Po Pevný podpalovač 40 podpalů

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Pe-Po pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Návod k použití: na kostku podpalovače vložte uhlí, dřevo, dřevěné uhlí nebo brikety a podpalte. Po otevření vždy pečlivě uzavřete do fólie. Uchovávejte v chladu. Nejlépe spotřebovat do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Hořlavá tuhá látka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Při expozici nebo necítíte-li se dobře volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. V případě požáru k uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

40 podpalů

1.02 EUR
100%
Perfektně se s ním zatápí v krbu.
1.02 EUR
100%
dobrý výrobek
1.02 EUR
100%
spokojenost
používáme několik let k celkové spokojenosti
1.02 EUR
100%
1.02 EUR
100%
vřele všem doporučuji
Pepo je úžasný výrobek chytne každé dřevo, i tvtdé
Discussion: Pe-Po Pevný podpalovač 40 podpalů

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ