Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Persil Deep Clean Freshness by Silan liquid washing gel for white and permanent color laundry 50 doses of 2.5 l
We offer only products in stock

Persil Deep Clean Freshness by Silan liquid washing gel for white and permanent color laundry 50 doses of 2.5 l

-5%

Persil Deep Clean Freshness by Silan liquid washing gel for white and permanent color laundry 50 doses of 2.5 l
Our Price
6.71 EUR with VAT 0%
Save money 0.32 EUR (5%)
Price in our store
7.03 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 6.71 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1705951
EAN:9000101321647
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Persil  (web)
Henkel Persil
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Persil Freshness by Silan je univerzální koncentrovaný prací gel s tekutým odstraňovačem skvrn. Můžete ho bez obav použít na bílé a stálobarevné prádlo a je vhodný také na ruční praní. Díky nejnovější receptuře Persil ColdZyme s německou technologií obsahující novou kombinací enzymů spolehlivě odstraníte i ty nejodolnější skvrny již od 20 °C. Persil gel Freshness by Silan přináší jedinečnou svěží vůni Silanu. Celé balení vystačí na 50 pracích dávek. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.

- Koncentrovaný prací gel
- Na bílé a stálobarevné prádlo
- Vhodný i na ruční praní
- Spolehlivě odstraňuje skvrny už při praní na 20°C
- Speciální receptura ColdZyme
- 50 pracích dávek

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na praní vlněných a hedvábných textilií. 

Složení: 5-15% Aniontové Povrchově aktivní látky, <5% neiontové Povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty, optické zjasňovače, Enzymy, parfém (Amyl Cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Geraniol, hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool), Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Persil Freshness by Silan tekutý prací gel na bílé a stálobarevné prádlo 50 dávek 2,5 l

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
6.71 EUR
100%
Používáme delší dobu s úspěchem
Discussion about product
Discussion: Persil Deep Clean Freshness by Silan liquid washing gel for white and permanent color laundry 50 doses of 2.5 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Persil Freshness by Silan je univerzální koncentrovaný prací gel s tekutým odstraňovačem skvrn. Můžete ho bez obav použít na bílé a stálobarevné prádlo a je vhodný také na ruční praní. Díky nejnovější receptuře Persil ColdZyme s německou technologií obsahující novou kombinací enzymů spolehlivě odstraníte i ty nejodolnější skvrny již od 20 °C. Persil gel Freshness by Silan přináší jedinečnou svěží vůni Silanu. Celé balení vystačí na 50 pracích dávek. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.

- Koncentrovaný prací gel
- Na bílé a stálobarevné prádlo
- Vhodný i na ruční praní
- Spolehlivě odstraňuje skvrny už při praní na 20°C
- Speciální receptura ColdZyme
- 50 pracích dávek

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na praní vlněných a hedvábných textilií. 

Složení: 5-15% Aniontové Povrchově aktivní látky, <5% neiontové Povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty, optické zjasňovače, Enzymy, parfém (Amyl Cinnamal, Butylphenyl methylpropional, Geraniol, hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool), Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Persil Freshness by Silan tekutý prací gel na bílé a stálobarevné prádlo 50 dávek 2,5 l

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

6.71 EUR
100%
Používáme delší dobu s úspěchem


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ