Homepage  >  Paper and creation  >  Party and humor  >  Sparklers  >  Spikelet Sparklers Neon colored 28 cm 20 pieces of F1 category for sale from 15 years!
Sold

Spikelet Sparklers Neon colored 28 cm 20 pieces of F1 category for sale from 15 years!

neonové prskavky, které srší čtyřmi barvami

-6%

Spikelet Sparklers Neon colored 28 cm 20 pieces of F1 category for sale from 15 years!
Our Price
1.91 EUR with VAT 0%
Save money 0.13 EUR (6%)
Price in our store
2.04 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.91 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1908356
EAN:8595182429135
Producer:Made in PCR
Brand:Pyrotechnika 
Pyrotechnika
Product description
Výbušnina:Výbušnina

Prskavky 1. kategorie, délka 28cm, 20 kusů, efekt prskání, v několika barvách (červené, žluté, zelené a modré barvy),  (žluté, modré, zelené, růžové), (zlaté, stříbrné zelené, růžové)
Vánoční Prskavky v délce 40 cm, neonově zbarvené, ve čtyřech barvách. Během hoření Prskavky barevně svítí, oproti klasickým prskavkám dávají méně jisker. Což je logické, protože u barevných prskavek je barevné světlo tím hlavním efektem.

Prskavky jsou neodmyslitelnou součástí Vánoc, zpestřete si Vánoce však něčím novým a neobvyklým jako jsou tyto jedinečné Neonové Prskavky, které srší čtyřmi barvami! Řadí se do 1. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let.

  • Balení Prskavek 28 cm
  • Obsahuje 20 kusů Neonových prskavek jejichž barvy jsou červené, žluté, zelené a modré. 
  • Délka sršení prskavek trvá 40 sekund.

Barvu prskavek dodáváme dle skladové dostupnosti.

Používat jednotlivě nad nehořlavým povrchem. Zapalujte vždy pouze jednu prskavku na jejím nejvzdálenějším konci. Držte stranou od jakékoli části těla a hořlavých materiálů. Nevdechujte kouř a použité Prskavky ponořte do nádoby s vodou. Pokud výrobek selže, vyčkejte 30 minut a poté ponořte do nádoby s vodou.

Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár Nehaste, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Výbušnina

Nebezpečí
Nestabilní výbušnina. Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Při požáru může způsobit masivní výbuch.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření.  Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Nebezpečí výbuchu v případě požáru.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
1.91 EUR
100%
pro mě něco nového, rychlost dodání zásilky
1.91 EUR
100%
skvělé pro dětskou oslavu
1.91 EUR
80%
produkt jsem si vybrala pro děti bude se jim to líbit je to pěkně barevné...
Discussion about product
Discussion: Spikelet Sparklers Neon colored 28 cm 20 pieces of F1 category for sale from 15 years!

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Prskavky 1. kategorie, délka 28cm, 20 kusů, efekt prskání, v několika barvách (červené, žluté, zelené a modré barvy),  (žluté, modré, zelené, růžové), (zlaté, stříbrné zelené, růžové)
Vánoční Prskavky v délce 40 cm, neonově zbarvené, ve čtyřech barvách. Během hoření Prskavky barevně svítí, oproti klasickým prskavkám dávají méně jisker. Což je logické, protože u barevných prskavek je barevné světlo tím hlavním efektem.

Prskavky jsou neodmyslitelnou součástí Vánoc, zpestřete si Vánoce však něčím novým a neobvyklým jako jsou tyto jedinečné Neonové Prskavky, které srší čtyřmi barvami! Řadí se do 1. kategorie a jsou tedy prodejné od 18 let.

  • Balení Prskavek 28 cm
  • Obsahuje 20 kusů Neonových prskavek jejichž barvy jsou červené, žluté, zelené a modré. 
  • Délka sršení prskavek trvá 40 sekund.

Barvu prskavek dodáváme dle skladové dostupnosti.

Používat jednotlivě nad nehořlavým povrchem. Zapalujte vždy pouze jednu prskavku na jejím nejvzdálenějším konci. Držte stranou od jakékoli části těla a hořlavých materiálů. Nevdechujte kouř a použité Prskavky ponořte do nádoby s vodou. Pokud výrobek selže, vyčkejte 30 minut a poté ponořte do nádoby s vodou.

Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár Nehaste, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Výbušnina

Nebezpečí
Nestabilní výbušnina. Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Při požáru může způsobit masivní výbuch.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření.  Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Nebezpečí výbuchu v případě požáru.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.91 EUR
100%
pro mě něco nového, rychlost dodání zásilky
1.91 EUR
100%
skvělé pro dětskou oslavu
1.91 EUR
80%
produkt jsem si vybrala pro děti bude se jim to líbit je to pěkně barevné...


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ