Homepage  >  House and housing  >  Medical supplies  >  Disinfection  >  Sanytol Stain remover disinfectant remover 450 g
We offer only products in stock

Sanytol Stain remover disinfectant remover 450 g

zabíjí 99,99 % virů, plísní a bakterií

-7%

Sanytol Stain remover disinfectant remover 450 g
Our Price
5.92 EUR with VAT
Save money 0.46 EUR (7%)
Price in our store
6.38 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 5.92 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:77563
Producer:Grupo ac Marca Barcelona
Brand:Sanytol  (web)
Sanytol
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Ničí 99,9 % mikrobů a účinně odstraňuje vytrvalé skvrny při praní již od teploty 20°C. Díky složení bohatému na enzymy postupuje do vnitřku textilních vláken a uvolňuje činidla odstraňující skvrny, čímž dosahuje dokonalých výsledků jak u bílého tak i u barevného prádla. 

  • šetrný odstraňovač skrvn pro bílé i barevné prádlo
  • díky enzymům dochází k odstranění skvrn při praní v nízkých teplotách
  • ničí se až 99,9 % mikrobů
  • neobsahuje Chlór, biologicky odbouratelný
  • obsah: 450 g

Sanytol dezinfekční odstraňovač skvrn ničí 99,9% mikrobů a účinně odstraňuje vytrvalé skvrny již od praní teploty 20°C. Díky složení bohatému na enzymy postupuje do vnitřku textilních vláken a uvolňuje činidla odstraňující skvrny, čímž dosahuje dokonalých výsledků jak u bílého tak i u barevného prádla.

Přípravek má trojí účinek:
- Antibakteriální podle normy EN 13698 (5 minut),
- Fungicidní podle normy EN 13697 (15 minut),
- Virucidní podle normy EN 14476 (5 minut) proti chřipkovému viru Influenza A H1N1

 

Customer reviews
5.92 EUR
100%
Ok
5.92 EUR
90%
Prádlo bylo vždy krásně čisté a bílé.
5.92 EUR
100%
na všechny skvrny
bezvadně funguje
Discussion about product
Discussion: Sanytol Stain remover disinfectant remover 450 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Ničí 99,9 % mikrobů a účinně odstraňuje vytrvalé skvrny při praní již od teploty 20°C. Díky složení bohatému na enzymy postupuje do vnitřku textilních vláken a uvolňuje činidla odstraňující skvrny, čímž dosahuje dokonalých výsledků jak u bílého tak i u barevného prádla. 

  • šetrný odstraňovač skrvn pro bílé i barevné prádlo
  • díky enzymům dochází k odstranění skvrn při praní v nízkých teplotách
  • ničí se až 99,9 % mikrobů
  • neobsahuje Chlór, biologicky odbouratelný
  • obsah: 450 g

Sanytol dezinfekční odstraňovač skvrn ničí 99,9% mikrobů a účinně odstraňuje vytrvalé skvrny již od praní teploty 20°C. Díky složení bohatému na enzymy postupuje do vnitřku textilních vláken a uvolňuje činidla odstraňující skvrny, čímž dosahuje dokonalých výsledků jak u bílého tak i u barevného prádla.

Přípravek má trojí účinek:
- Antibakteriální podle normy EN 13698 (5 minut),
- Fungicidní podle normy EN 13697 (15 minut),
- Virucidní podle normy EN 14476 (5 minut) proti chřipkovému viru Influenza A H1N1

 

5.92 EUR
100%
Ok
5.92 EUR
90%
Prádlo bylo vždy krásně čisté a bílé.
5.92 EUR
100%
na všechny skvrny
bezvadně funguje
Discussion: Sanytol Stain remover disinfectant remover 450 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Ideální na:
- spodní prádlo (kalhotky, ponožky, spodní košilky,...)
- dětské a kojenecké prádlo (košilky, bryndáky, kalhoty,...)
- ostatní prádlo (ručníky, utěrky, povlečení,...)

Praní v pračce: přidejte 2 lžičky (60 g) dezinfekčního odstraňovače skvrn Sanytol k běžnému pracímu prostředku do příslušného dávkovače a naprogramujte požadovaný prací cyklus.

Ruční praní: nalijte do lavoru 4 l vlažné vody (20°C), přidejte běžný prací prostředek a 1 lžičku (30 g) dezinfekčního odstraňovače skvrn Sanytol. Nechejte prádlo namočené 15 minut za občasného promíchání. Nakonec vymáchejte v hojném množství vody.

 

15-30% bělící činidla na bázi kyslíku, Parfémy (hexyl Cinnamal), enzymy. Biocidní přípravek (typ TP4) na místě vzniká kyselina peroctová 0,12 g/l (60 g přípravku na jedno praní). Biocidní přípravek použijte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ