Homepage  >  Brand -  Siga Pro
We offer only products in stock
Společnost byla založena v srpnu 1991 pod názvem SiGa sdružení Zlín ze složení jmen zakladatelů ing. Šišky a ing. Gajdošíka. Sdružení se zabývá výrobou a obchodem v oblasti spotřební a průmyslové chemie. V květnu 1997 je založena společnosti SG spol. s.r.o Zlín a výroba se rozšiřuje o další obchodní komodity v sortimentu lepidel, ředidel a sortiment koželužských přípravků včetně ošetřujících prostředků na obuv. V roce 2000 se společnost začíná orientovat na výrobu stavební chemie a přichází na trh s novou produktovou řadou s obchodním názvem SIGA PRO. Počátkem roku 2004 se rozšiřuje kolekce ošetřujících prostředků na obuv s novými obchodními názvy SIGAL pro hladké a vlasové materiály a Active outdoor pro sport a turistiku. V průběhu dalších let společnost začíná vyrábět barvy na silnice, nátěrové hmoty pod názvem CHYTRÁ BARVA.
:
Sort by
Quantity
Siga Pro Aceton technické rozpouštědlo pro speciální použití 4 lSiga Pro Aceton technické rozpouštědlo pro speciální použití 4 l
It finds its application as an industrial solvent (e.g. adhesives for cellulose) and other special operations. Technical Acetone - an industrial solvent for special applications. Danger: Highly flammable liquid and vapor. Causes eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure m
16.01 EUR
In stock
Quantitypiece
Siga Pro Aceton technické rozpouštědlo 350 gSiga Pro Aceton technické rozpouštědlo 350 g
Nachází své uplatnění jako technické rozpouštědlo (např. pro celulozová lepidla) a pro další speciální činnosti. Aceton technický - technické rozpouštědlo pro speciální použití. Nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná
2.12 EUR
In stock
Quantitypiece
Siga Pro Ředidlo S 6001 pro nátěrové hmoty nanášené stříkáním 700 gSiga Pro Ředidlo S 6001 pro nátěrové hmoty nanášené stříkáním 700 g
Siga Pro ředidlo S 6001 pro syntetické a olejové nátěrové hmoty nanášené stříkáním. Bezpečnost a ochrana zdraví Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním pros
2.03 EUR
In stock
Quantitypiece
NEWSLETTER


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ