Homepage  >  House and housing  >  Candles, essential oils  >  Scented candles, aromatherapy  >  Scented candles  >  Lima Aromatic egg candle green C 40 x 60 mm 1 piece
We offer only products in stock

Lima Aromatic egg candle green C 40 x 60 mm 1 piece

Lima Aromatic egg candle green C 40 x 60 mm 1 piece
Our Price
0.57 EUR with VAT 0%
In stock:   1-5 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 0.57 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:85256
EAN:8594008772691
Producer:Lima Plus spol. s.r.o.
Brand:Lima®  (web)
Lima®
Product description
Svíčka:Dodržujte piktogramy uvedené na svíčkách
Barva:Zelená
Notice

If you use decorative candle accessories, remove them. Protect lit candles from draughts. Candles should be lit well away from other heat sources, such as televisions. Protect them from direct sunlight when burning. Graveyard candles or fillings are designed to burn out for a long time. Therefore, use them exclusively outdoors or in a suitable tomb lamp. Light candles for outdoor use on a non-flammable base. Make sure the candle is in the upright position.

Always read and follow the instructions given in the manual. Remove all packaging from the product before use. Votive, tea or other candles should be placed on a non-flammable base. Do not stand on a TV or other hot surfaces. Figural candles are intended for decorative purposes. Please place them on a wide base as irregularly shaped candles may drip. Please ensure that the lamps stand well and independently. There must be at least 6 cm of space above the flame.

Use only tea lights in aluminium containers. Shorten the wick to about 1 cm before lighting or relighting the candle. If it smokes candles, extinguish it and shorten the wick. Only use floating candles in suitable Water-filled containers. Make sure that no foreign objects fall into the melted wax. Do not let the candle burn all the way to the mat.

Safety notice

Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru! Nenechávejte hořící svíčku v dosahu dětí a domácích zvířat o samotě. Ujistěte se prosím, že vždy svíčky hoří ve vzdálenosti 10 cm od sebe a že nad svíčkami je dostatek prostoru na teplo, které vydává plamen. Ujistěte se prosím, že svíce jsou dostatečně vzdáleny od lehce zápalných předmětů.

Používáte-li ozdobné doplňky svící, odstraňte je. Chraňte zapálené svíce před průvanem. Svíce je potřeba zapalovat v dostatečné vzdálenosti od ostatních zdrojů tepla, například televizorů. Při hoření je chraňte před přímými slunečními paprsky. Hřbitovní svíce nebo náplně jsou určeny k dlouhodobému vyhoření. Proto je používejte výhradně venku, nebo ve vhodné náhrobní lampě. Svíčky k venkovnímu použití zapalujte na nehořlavé podložce. Ujistěte se, zda je svíčka ve vzpřímeném stavu.

Seznamte se vždy s instrukcemi danými návodem a dodržujte je. Před použitím odstraňte z výrobku všechny obaly. Votivní, čajové nebo ostatní svíčky stavějte zásadně na nehořlavou podložku. Nestavějte na televizor nebo jiné teplé plochy. Figurální svíčky jsou určeny k dekoračním účelům. Stavte je prosím na širokou podložku, protože svíčky s nepravidelným tvarem mohou kapat. Dohlédněte prosím, aby lampy dobře a samostatně stály. Nad plamenem musí být minimálně 6 cm místa.

Používejte pouze čajové svíčky v hliníkových obalech. Zkraťte knot před zapálením nebo opětovným zapálením svíčky na cca 1 cm. Kouří-li svíčky, zhaste ji a zkraťte knot. Plovoucí svíčky používejte pouze ve vhodných vodou naplněných nádobách. Dohlédněte, aby do rozehřátého vosku nevpadly žádné cizí předměty. Nenechávejte vyhořet svíčku úplně až k podložce.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Lima Aromatic egg candle green C 40 x 60 mm 1 piece

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Barva:Zelená
Notice

If you use decorative candle accessories, remove them. Protect lit candles from draughts. Candles should be lit well away from other heat sources, such as televisions. Protect them from direct sunlight when burning. Graveyard candles or fillings are designed to burn out for a long time. Therefore, use them exclusively outdoors or in a suitable tomb lamp. Light candles for outdoor use on a non-flammable base. Make sure the candle is in the upright position.

Always read and follow the instructions given in the manual. Remove all packaging from the product before use. Votive, tea or other candles should be placed on a non-flammable base. Do not stand on a TV or other hot surfaces. Figural candles are intended for decorative purposes. Please place them on a wide base as irregularly shaped candles may drip. Please ensure that the lamps stand well and independently. There must be at least 6 cm of space above the flame.

Use only tea lights in aluminium containers. Shorten the wick to about 1 cm before lighting or relighting the candle. If it smokes candles, extinguish it and shorten the wick. Only use floating candles in suitable Water-filled containers. Make sure that no foreign objects fall into the melted wax. Do not let the candle burn all the way to the mat.

Safety notice

Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru! Nenechávejte hořící svíčku v dosahu dětí a domácích zvířat o samotě. Ujistěte se prosím, že vždy svíčky hoří ve vzdálenosti 10 cm od sebe a že nad svíčkami je dostatek prostoru na teplo, které vydává plamen. Ujistěte se prosím, že svíce jsou dostatečně vzdáleny od lehce zápalných předmětů.

Používáte-li ozdobné doplňky svící, odstraňte je. Chraňte zapálené svíce před průvanem. Svíce je potřeba zapalovat v dostatečné vzdálenosti od ostatních zdrojů tepla, například televizorů. Při hoření je chraňte před přímými slunečními paprsky. Hřbitovní svíce nebo náplně jsou určeny k dlouhodobému vyhoření. Proto je používejte výhradně venku, nebo ve vhodné náhrobní lampě. Svíčky k venkovnímu použití zapalujte na nehořlavé podložce. Ujistěte se, zda je svíčka ve vzpřímeném stavu.

Seznamte se vždy s instrukcemi danými návodem a dodržujte je. Před použitím odstraňte z výrobku všechny obaly. Votivní, čajové nebo ostatní svíčky stavějte zásadně na nehořlavou podložku. Nestavějte na televizor nebo jiné teplé plochy. Figurální svíčky jsou určeny k dekoračním účelům. Stavte je prosím na širokou podložku, protože svíčky s nepravidelným tvarem mohou kapat. Dohlédněte prosím, aby lampy dobře a samostatně stály. Nad plamenem musí být minimálně 6 cm místa.

Používejte pouze čajové svíčky v hliníkových obalech. Zkraťte knot před zapálením nebo opětovným zapálením svíčky na cca 1 cm. Kouří-li svíčky, zhaste ji a zkraťte knot. Plovoucí svíčky používejte pouze ve vhodných vodou naplněných nádobách. Dohlédněte, aby do rozehřátého vosku nevpadly žádné cizí předměty. Nenechávejte vyhořet svíčku úplně až k podložce.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ