Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Loose  >  Ariel Aquapuder Ultra Oxi Effect prací prášek na bílé, barevné a černé prádlo 70 dávek 4,55 kg
We offer only products in stock

Ariel Aquapuder Ultra Oxi Effect prací prášek na bílé, barevné a černé prádlo 70 dávek 4,55 kg

New
-6%

Ariel Aquapuder Ultra Oxi Effect prací prášek na bílé, barevné a černé prádlo 70 dávek 4,55 kg
Our Price
14.12 EUR with VAT 0%
Save money 0.93 EUR (6%)
Price in our store
15.05 EUR with VAT
In stock:   1-5 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 14.12 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2205369
EAN:8006540547151
Producer:Procter & Gamble
Brand:Ariel®  (web)
Ariel®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Hledáte prací prášek, který perfektně vyčistí vaše prádlo a dodá mu patřičnou svěžest? Tento prací prášek se hodí na barevné prádlo, bílé prádlo a černé prádlo. Z hlediska složení, je Ariel Extra Clean Power 4,55 kg určen jako univerzální prostředekZvládne tedy i sportovní i jemné oblečení. Máte-li na oblečení skvrny, prášek je během praní spolehlivě odstraní i bez namočení. Prací prášek Ariel se hodí k běžné údržbě. Barva prádla bude s jeho využitím stále jako nová.

 • Jde o univerzální prací prášek na všechny materiály
 • Přimíchány jsou složky, které dokážou odstranit skvrny
 • Navrženo pro běžnou údržbu prádla
 • Barvy během praní nevyblednou
 • Prací prášek na barevné prádlo, bílé prádlo a černé prádlo
 • 4,55 kg

Snižte teplotu praní na 30 °C a ušetřete až 60 % energie. (Spotřeba energie pračky při snížení teploty praní z 60 °C na 30 °C, běžný prací cyklus). Ariel +Extra Clean Power se navíc dodává v recyklovatelném obalu a je k dostání také jako tekutý prací prostředek a kapsle na praní.

5-15% Aniontové Povrchově aktivní látky, Bělicí Činidla Na Bázi Kyslíku, <5% Neiontové Povrchově aktivní látky, Fosfonáty, Polykarboxyláty, Zeolity, Enzymy, Optické Zjasňovače, Parfémy, Hexyl Cinnamal, Linalool.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Ariel Aquapuder Ultra Oxi Effect prací prášek na bílé, barevné a černé prádlo 70 dávek 4,55 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Hledáte prací prášek, který perfektně vyčistí vaše prádlo a dodá mu patřičnou svěžest? Tento prací prášek se hodí na barevné prádlo, bílé prádlo a černé prádlo. Z hlediska složení, je Ariel Extra Clean Power 4,55 kg určen jako univerzální prostředekZvládne tedy i sportovní i jemné oblečení. Máte-li na oblečení skvrny, prášek je během praní spolehlivě odstraní i bez namočení. Prací prášek Ariel se hodí k běžné údržbě. Barva prádla bude s jeho využitím stále jako nová.

 • Jde o univerzální prací prášek na všechny materiály
 • Přimíchány jsou složky, které dokážou odstranit skvrny
 • Navrženo pro běžnou údržbu prádla
 • Barvy během praní nevyblednou
 • Prací prášek na barevné prádlo, bílé prádlo a černé prádlo
 • 4,55 kg

Snižte teplotu praní na 30 °C a ušetřete až 60 % energie. (Spotřeba energie pračky při snížení teploty praní z 60 °C na 30 °C, běžný prací cyklus). Ariel +Extra Clean Power se navíc dodává v recyklovatelném obalu a je k dostání také jako tekutý prací prostředek a kapsle na praní.

5-15% Aniontové Povrchově aktivní látky, Bělicí Činidla Na Bázi Kyslíku, <5% Neiontové Povrchově aktivní látky, Fosfonáty, Polykarboxyláty, Zeolity, Enzymy, Optické Zjasňovače, Parfémy, Hexyl Cinnamal, Linalool.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ