Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Washing tablets  >  Ariel All in 1 Pods Color gel pads for colored laundry 70 pieces x 35 ml
We offer only products in stock

Ariel All in 1 Pods Color gel pads for colored laundry 70 pieces x 35 ml

New
-6%

Ariel All in 1 Pods Color gel pads for colored laundry 70 pieces x 35 ml
Our Price
14.65 EUR with VAT
Save money 0.96 EUR (6%)
Price in our store
15.61 EUR with VAT
In stock:   5-10 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 14.65 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2007101
Producer:Procter & Gamble
Brand:Ariel®  (web)
Ariel®
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Sháníte kapsle na praní, které dokáží vaše oblečení zbavit nečistot a osvěží jej? Ariel Color All in 1 (70 ks) jsou vyrobeny jako univerzální prostředek. S těmito kapslemi vyperete naprosto cokoliv, protože obsahují složky pro různé materiály prádla. Při praní odstraní jakékoliv skvrny. Kapsle na praní Ariel jsou navrženy pro běžnou údržbu. Vzhledem ke složení je pro ně zachování intenzity vašeho prádla hračka. Tyto kapsle se hodí pro barevné prádlo. V balení kapslí na praní Ariel se jich ukrývá 70.

- jde o univerzální prací prostředek na všechny typy materiálů
- součástí jsou složky, díky kterým se snadno odstraní skvrny
- ideální volba pro běžnou údržbu vašeho prádla
- zajistí správnou intenzitu barev
- kapsle na praní Ariel jsou určené pro barevné prádlo
- balení obsahuje 70 kapslí

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Ariel All in 1 Pods Color gel pads for colored laundry 70 pieces x 35 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Sháníte kapsle na praní, které dokáží vaše oblečení zbavit nečistot a osvěží jej? Ariel Color All in 1 (70 ks) jsou vyrobeny jako univerzální prostředek. S těmito kapslemi vyperete naprosto cokoliv, protože obsahují složky pro různé materiály prádla. Při praní odstraní jakékoliv skvrny. Kapsle na praní Ariel jsou navrženy pro běžnou údržbu. Vzhledem ke složení je pro ně zachování intenzity vašeho prádla hračka. Tyto kapsle se hodí pro barevné prádlo. V balení kapslí na praní Ariel se jich ukrývá 70.

- jde o univerzální prací prostředek na všechny typy materiálů
- součástí jsou složky, díky kterým se snadno odstraní skvrny
- ideální volba pro běžnou údržbu vašeho prádla
- zajistí správnou intenzitu barev
- kapsle na praní Ariel jsou určené pro barevné prádlo
- balení obsahuje 70 kapslí

No Reviews found.
Discussion: Ariel All in 1 Pods Color gel pads for colored laundry 70 pieces x 35 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Vložte kapsli Ariel Mountain Spring do zadní části bubnu pračky, poté přidejte prádlo.

>30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, <5 % fosfonáty, enzymy, optické zjasňovače, Parfémy, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Linalool.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a omyjte velkým množstvím vody. Při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení a okamžitě volejte toxikologické informační středisko/lékaře

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ