Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Loose  >  Ariel Color washing powder for colored laundry 90 doses 6.75 kg
Sold

Ariel Color washing powder for colored laundry 90 doses 6.75 kg

zachovává intenzitu barev, funguje už při 30 °C

New
-7%

Ariel Color washing powder for colored laundry 90 doses 6.75 kg
Our Price
13.93 EUR with VAT
Save money 1.1 EUR (7%)
Price in our store
15.03 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 13.93 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2007103
Producer:Procter & Gamble
Brand:Ariel®  (web)
Ariel®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Ariel prací prášek Color je vhodný na barevné prádlo, skvěle zachová barvu i tvar praného prádla. Proniká do hloubky vláken a perfektně odstraňuje odolné nečistoty. Ariel prací prášek Color s nízkou pěnivostí je určen pro barevné prádlo. Díky speciální ochraně udrží zářivé barvy vašeho oblečení na dlouhou dobu. Vše zvládne vyčistit a zároveň rozzářit. Prášek se rychle rozpouští a nezanechává stopy na  oblečení. Přípravek je účinný již od 30 °C.

Ariel prací prášek nejen odstraňuje odolné skvrny tím, že proniká hluboko do vláken, ale také zabraňuje tomu, aby se skvrny v tkanině usazovaly. Ariel účinně odstraňuje skvrny již při prvním praní, ale přitom je šetrný ke tkanině.

Když dobře vypadáte a pěkně voníte, cítíte se dobře. Všechno to začíná tím, aby bylo vaše prádlo co nejlépe vyprané. A tady přichází na řadu prací prášek Ariel Color & Style. Odstraňuje odolné skvrny tím, že proniká hluboko do vláken. Zabraňuje tomu, aby se skvrny v tkanině fixovaly. Odstraňuje dokonce i skvrny, které jsou příčinou zápachu, jako například od potu, a tělesné pachy. Vašemu oblečení dá nádherně čistý vzhled a vůni. Funguje už při 30 °C, takže pokud chcete mít prádlo znovu bílé jako nové, sáhněte po pracím prostředku Ariel. Oblečení můžete prát bez obav opakovaně. Ariel Color & Style je k dostání také jako tekutý prací prostředek a kapsle na praní.

Skvěle odstraňuje skvrny už při prvním praní. Odstraňuje dokonce i skvrny od potu. Prášek se rychle rozpouští a na prádle nezanechává stopy. Udržuje zářivost barev oblečení. Pomáhá odstraňovat zaschlé skvrny. Zabraňuje usazování nečistot a skvrn v tkanině. Skvělé čisticí účinky i při praní na 30 °C. Ariel je k dostání také jako tekutý prací prostředek a kapsle na praní.

- prací prášek vhodný na barevné prádlo
- prášek Ariel dodá prádlu svěží vůni
- rychle se rozpouští a nezanechává zbytky na prádle
- ochrání krásu tkanin
- prací prášek Ariel uchovává zářivé barvy prádla
- účinný již od teploty 30 °C.
- chrání proti vodnímu kameni
- zabraňuje usazování špíny a skvrn v tkanině
- 90 praní, balení 6,75 kg

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Ariel Color washing powder for colored laundry 90 doses 6.75 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Ariel prací prášek Color je vhodný na barevné prádlo, skvěle zachová barvu i tvar praného prádla. Proniká do hloubky vláken a perfektně odstraňuje odolné nečistoty. Ariel prací prášek Color s nízkou pěnivostí je určen pro barevné prádlo. Díky speciální ochraně udrží zářivé barvy vašeho oblečení na dlouhou dobu. Vše zvládne vyčistit a zároveň rozzářit. Prášek se rychle rozpouští a nezanechává stopy na  oblečení. Přípravek je účinný již od 30 °C.

Ariel prací prášek nejen odstraňuje odolné skvrny tím, že proniká hluboko do vláken, ale také zabraňuje tomu, aby se skvrny v tkanině usazovaly. Ariel účinně odstraňuje skvrny již při prvním praní, ale přitom je šetrný ke tkanině.

Když dobře vypadáte a pěkně voníte, cítíte se dobře. Všechno to začíná tím, aby bylo vaše prádlo co nejlépe vyprané. A tady přichází na řadu prací prášek Ariel Color & Style. Odstraňuje odolné skvrny tím, že proniká hluboko do vláken. Zabraňuje tomu, aby se skvrny v tkanině fixovaly. Odstraňuje dokonce i skvrny, které jsou příčinou zápachu, jako například od potu, a tělesné pachy. Vašemu oblečení dá nádherně čistý vzhled a vůni. Funguje už při 30 °C, takže pokud chcete mít prádlo znovu bílé jako nové, sáhněte po pracím prostředku Ariel. Oblečení můžete prát bez obav opakovaně. Ariel Color & Style je k dostání také jako tekutý prací prostředek a kapsle na praní.

Skvěle odstraňuje skvrny už při prvním praní. Odstraňuje dokonce i skvrny od potu. Prášek se rychle rozpouští a na prádle nezanechává stopy. Udržuje zářivost barev oblečení. Pomáhá odstraňovat zaschlé skvrny. Zabraňuje usazování nečistot a skvrn v tkanině. Skvělé čisticí účinky i při praní na 30 °C. Ariel je k dostání také jako tekutý prací prostředek a kapsle na praní.

- prací prášek vhodný na barevné prádlo
- prášek Ariel dodá prádlu svěží vůni
- rychle se rozpouští a nezanechává zbytky na prádle
- ochrání krásu tkanin
- prací prášek Ariel uchovává zářivé barvy prádla
- účinný již od teploty 30 °C.
- chrání proti vodnímu kameni
- zabraňuje usazování špíny a skvrn v tkanině
- 90 praní, balení 6,75 kg

No Reviews found.
Discussion: Ariel Color washing powder for colored laundry 90 doses 6.75 kg

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

15-30% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, Zeolity, enzymy, Parfémy.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ