Homepage  >  Hobby and garden  >  Pest control  >  Repellents  >  Repellents  >  Against ticks  >  Protection  >  Biolit Kids Uni against crawling and flying insects insecticidal spray 400 ml
Sold

Biolit Kids Uni against crawling and flying insects insecticidal spray 400 ml

-8%

Biolit Kids Uni against crawling and flying insects insecticidal spray 400 ml
Our Price
2.68 EUR with VAT 0%
Save money 0.23 EUR (8%)
Price in our store
2.91 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.68 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:66958
EAN:8590005010804
Producer:Unilever
Brand:Biolit  (web)
Biolit
Product description
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Shake thoroughly before use. The application is carried out by regular sprays from a distance of 50 cm on surfaces in the place where children are expected to stay, i.e.: camping, outdoor games, on terraces, gardens, barbecues, etc. Thanks to the new formulation, the product has an increased repellency of up to 8 hours. Spraying is carried out as a prevention against flying and crawling insects. The effectiveness of the product may be reduced by weather conditions (wind, rain, etc.).

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Biolit Kids Uni against crawling and flying insects insecticidal spray 400 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Shake thoroughly before use. The application is carried out by regular sprays from a distance of 50 cm on surfaces in the place where children are expected to stay, i.e.: camping, outdoor games, on terraces, gardens, barbecues, etc. Thanks to the new formulation, the product has an increased repellency of up to 8 hours. Spraying is carried out as a prevention against flying and crawling insects. The effectiveness of the product may be reduced by weather conditions (wind, rain, etc.).

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ