Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Tablets, curtains  >  Bref Blue Aktiv Fresh Flowers WC block for hygienic cleanliness and freshness of your toilet, colours the water, 3 x 50 g, megapack
We offer only products in stock

Bref Blue Aktiv Fresh Flowers WC block for hygienic cleanliness and freshness of your toilet, colours the water, 3 x 50 g, megapack

WC blok pro hygienickou čistotu a svěžest Vaší toalety, obarvuje vodu do modrého odstínu

Action
-5%

Bref Blue Aktiv Fresh Flowers WC block for hygienic cleanliness and freshness of your toilet, colours the water, 3 x 50 g, megapack
Our Price
3.1 EUR with VAT 0%
Save money 0.16 EUR (5%)
Price in our store
3.26 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.10 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1802769
EAN:9000101024067
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Bref  (web)
Henkel Bref
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Hang the Bref Power Aktiv under the rim of the toilet bowl. Point it at the Water stream. Replace it when the bowl is empty.

Store in a dry environment at temperatures between +5 °C and +40 °C.

Ingredients

>30% anionic surfactants, 5-15% non-ionic surfactants, Perfumes (Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl methylpropional).

Notice

Warning: Irritating to skin. Causes severe eye irritation. Harmful to AQUAtic organisms, with long-lasting effects. Contains 1-(2,6,6-triMethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. May cause allergic reaction. If medical attention is required, keep product container or label handy. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/goggles. In case of skin contact: Wash with plenty of Water. In case of eye contact: Gently flush with Water for several minutes. If eye irritation persists: Seek medical attention/treatment. Dispose of emptied container at municipal waste collection point.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
3.10 EUR
100%
Voní a cisty
Discussion about product
Discussion: Bref Blue Aktiv Fresh Flowers WC block for hygienic cleanliness and freshness of your toilet, colours the water, 3 x 50 g, megapack

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Hang the Bref Power Aktiv under the rim of the toilet bowl. Point it at the Water stream. Replace it when the bowl is empty.

Store in a dry environment at temperatures between +5 °C and +40 °C.

Ingredients

>30% anionic surfactants, 5-15% non-ionic surfactants, Perfumes (Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl methylpropional).

Notice

Warning: Irritating to skin. Causes severe eye irritation. Harmful to AQUAtic organisms, with long-lasting effects. Contains 1-(2,6,6-triMethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. May cause allergic reaction. If medical attention is required, keep product container or label handy. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/goggles. In case of skin contact: Wash with plenty of Water. In case of eye contact: Gently flush with Water for several minutes. If eye irritation persists: Seek medical attention/treatment. Dispose of emptied container at municipal waste collection point.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.10 EUR
100%
Voní a cisty
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ