Homepage  >  Hobby and garden  >  Pest control  >  Fighting rodents - rodenticides  >  For moles  >  Bros Repellent for moles, dogs and cats 450 ml
We offer only products in stock

Bros Repellent for moles, dogs and cats 450 ml

účinně odpuzuje zápachem

-6%

Bros Repellent for moles, dogs and cats 450 ml
Our Price
2.96 EUR with VAT 0%
Save money 0.19 EUR (6%)
Price in our store
3.15 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.96 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:63371
EAN:5904517187825
Producer:Bros sp.j. Polsko
Brand:Bros  (web)
Bros
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use


To
achieve the expected result, it is first necessary to find out which moles are fresh and where the moles are active. In these places, uncover the above-ground part of the corridor and pour a few tablespoons of the product into it. Then seal the opening so that the smell of the active substances can penetrate further into the corridor without any problems. The product can also be poured over the entire affected area starting from the centre and expanding the treated area after a few days at a rate of about 2 tablespoons per 1 m2.

DoSage for mole control: 2 tablespoons per 1 m2 (5 tablespoons is approx. 20 g)
A 450 ml pack is sufficient for approx. 44 m2.

Use for the expulsion of dogs and cats
To protect the area from unwanted faeces, pour approx. 2 tablespoons of the product per 1 m2 on the areas to be protected from unwanted dogs and cats. In areas particularly exposed to animal fouling, larger quantities of the product can be poured.

DoSage to expel dogs and cats: 2 - 4 tablespoons per 1 m2 (5 tablespoons is approx. 20 g)
A 450 ml pack is enough for approx. 22 - 44 m2.

Application note: The duration of the repellent effect is approx. 2 months and depends on weather influences such as rain, direct sunlight, etc.

Ingredients

a post-reaction mixture of 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one, 4,5-dichloro-2octyl-2H-isothiazol-3-one
Active ingredients: Lavender oil 1 g/100 g (1 %)

Notice

All information given here is for information only. Use biocides in a safe manner. Always read the label and product information before use. Read the enclosed instructions (package leaflet) for use before use. The seller is not liable for damage caused by improper use of the product.

Read the instructions on the packaging before use and use the product in accordance with the instructions. Observe the basic safety rules for working with cheMical products. Do not eat, drink or smoke when using the product, wash hands after work. Harmful to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes and skin. If swallowed, seek medical attention immediately and show this packaging or label.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
2.96 EUR
100%
OPRAVDU MOHU DOPORUČIT - FUNGUJE NA KOČKY !!!PERFEKTNĚ!!!
Discussion about product
Discussion: Bros Repellent for moles, dogs and cats 450 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
use


To
achieve the expected result, it is first necessary to find out which moles are fresh and where the moles are active. In these places, uncover the above-ground part of the corridor and pour a few tablespoons of the product into it. Then seal the opening so that the smell of the active substances can penetrate further into the corridor without any problems. The product can also be poured over the entire affected area starting from the centre and expanding the treated area after a few days at a rate of about 2 tablespoons per 1 m2.

DoSage for mole control: 2 tablespoons per 1 m2 (5 tablespoons is approx. 20 g)
A 450 ml pack is sufficient for approx. 44 m2.

Use for the expulsion of dogs and cats
To protect the area from unwanted faeces, pour approx. 2 tablespoons of the product per 1 m2 on the areas to be protected from unwanted dogs and cats. In areas particularly exposed to animal fouling, larger quantities of the product can be poured.

DoSage to expel dogs and cats: 2 - 4 tablespoons per 1 m2 (5 tablespoons is approx. 20 g)
A 450 ml pack is enough for approx. 22 - 44 m2.

Application note: The duration of the repellent effect is approx. 2 months and depends on weather influences such as rain, direct sunlight, etc.

Ingredients

a post-reaction mixture of 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one, 4,5-dichloro-2octyl-2H-isothiazol-3-one
Active ingredients: Lavender oil 1 g/100 g (1 %)

Notice

All information given here is for information only. Use biocides in a safe manner. Always read the label and product information before use. Read the enclosed instructions (package leaflet) for use before use. The seller is not liable for damage caused by improper use of the product.

Read the instructions on the packaging before use and use the product in accordance with the instructions. Observe the basic safety rules for working with cheMical products. Do not eat, drink or smoke when using the product, wash hands after work. Harmful to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes and skin. If swallowed, seek medical attention immediately and show this packaging or label.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.96 EUR
100%
OPRAVDU MOHU DOPORUČIT - FUNGUJE NA KOČKY !!!PERFEKTNĚ!!!


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ