Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Home Appliances  >  Stoves, ovens, grills  >  Cif Ultra Power Trouba & gril čisticí sprej 500 ml
Sold

Cif Ultra Power Trouba & gril čisticí sprej 500 ml

Cif Ultra Power Trouba & gril čisticí sprej 500 ml
Our Price
2.4 EUR with VAT
Save money 0.23 EUR (9%)
Price in our store
2.63 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.40 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:52698
Producer:Unilever
Brand:Cif  (web)
Cif
Product description

Mastnota a připálené zbytky jídla jsou druhy špíny, které čistí spotřebitelé nejčastěji a jsou pro ně nejhůře odstranitelné. S novým čisticím sprejem Cif Trouba & Gril s tímto druhem špíny hravě zatočíte.

Nejen že je mimořádně účinný, ale díky své vysoké viskozitě je vhodný i do málo větraných prostorů nebo na vertikální povrchy, protože nestéká. Cif Trouba & Gril čisticí sprej bude tím nejlepším parťákem pro grilovací sezónu, ale i pro každodenní údržbu kuchyňské trouby.

Tryska otevření/uzavření: Stlačte ochranný uzávěr směrem dolů a otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy Stop. Aplikujte přímo na studenou čistěnou plochu, dokud není rovnoměrně pokryta. Nechte působit 15 minut: lehce až středně zašpiněné povrchy. 30 minut: středně zašpiněné povrchy. 30-60 minut: velmi zašpiněné povrchy. Opláchněte. Uchovávejte na chladném místě ve svislé poloze. 

Upozornění: Nedržte lahvičku dnem vzhůru. Používejte pouze na studené povrchy. Nepoužívejte na samočistící trouby. V případě pochybností se řiďte pokyny výrobce troub. Nepoužívejte na: hliník, měď, mosaz, mramor, lakované dřevo nebo na nápisy na spotřebičích. Nepoužívejte na světla, ventilátory a větrání, které jsou součástí trouby. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kov. Obsahuje: natrium-(2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl)-sulfát, 2-aminoethan-1-ol, hydroxid sodný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zamezte vdechování aerosolů. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminovanéčásti oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky, parfum, Limonene.

Cif Ultra Power Trouba & gril čisticí sprej 500 ml

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Cif Ultra Power Trouba & gril čisticí sprej 500 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Mastnota a připálené zbytky jídla jsou druhy špíny, které čistí spotřebitelé nejčastěji a jsou pro ně nejhůře odstranitelné. S novým čisticím sprejem Cif Trouba & Gril s tímto druhem špíny hravě zatočíte.

Nejen že je mimořádně účinný, ale díky své vysoké viskozitě je vhodný i do málo větraných prostorů nebo na vertikální povrchy, protože nestéká. Cif Trouba & Gril čisticí sprej bude tím nejlepším parťákem pro grilovací sezónu, ale i pro každodenní údržbu kuchyňské trouby.

Tryska otevření/uzavření: Stlačte ochranný uzávěr směrem dolů a otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy Stop. Aplikujte přímo na studenou čistěnou plochu, dokud není rovnoměrně pokryta. Nechte působit 15 minut: lehce až středně zašpiněné povrchy. 30 minut: středně zašpiněné povrchy. 30-60 minut: velmi zašpiněné povrchy. Opláchněte. Uchovávejte na chladném místě ve svislé poloze. 

Upozornění: Nedržte lahvičku dnem vzhůru. Používejte pouze na studené povrchy. Nepoužívejte na samočistící trouby. V případě pochybností se řiďte pokyny výrobce troub. Nepoužívejte na: hliník, měď, mosaz, mramor, lakované dřevo nebo na nápisy na spotřebičích. Nepoužívejte na světla, ventilátory a větrání, které jsou součástí trouby. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kov. Obsahuje: natrium-(2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl)-sulfát, 2-aminoethan-1-ol, hydroxid sodný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zamezte vdechování aerosolů. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminovanéčásti oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky, parfum, Limonene.

Cif Ultra Power Trouba & gril čisticí sprej 500 ml

No Reviews found.
Discussion: Cif Ultra Power Trouba & gril čisticí sprej 500 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ