Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Tablets, curtains  >  Duck Active Clean Citrus wall-hung toilet cleaner with fragrance 4 x 38.6 g
We offer only products in stock

Duck Active Clean Citrus wall-hung toilet cleaner with fragrance 4 x 38.6 g

s vůní citrusů, bohatá pěna a dlouhotrvající vůně

Special Offer Leaflet
Duck Active Clean Citrus wall-hung toilet cleaner with fragrance 4 x 38.6 g
Our Price
3.3 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.30 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2006859
Producer:S.C.Johnson
Brand:Duck™  (web)
Duck™
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Product type:Ovocná vůně

Bohatá pěna a dlouhotrvající vůně zanechá WC mísu svěží a čistou po každém spláchnutí.

Používejte jen na WC mísy. Odstraňte obsah/obal/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

- nový závěsný čistič WC
- Voda aktivuje inovativní složení které vytváří 4× více pěny
- balení obsahuje 3+1 ks zdarma
- s vůní Citrusů

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Duck Active Clean Citrus wall-hung toilet cleaner with fragrance 4 x 38.6 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product
Product type:Ovocná vůně

Bohatá pěna a dlouhotrvající vůně zanechá WC mísu svěží a čistou po každém spláchnutí.

Používejte jen na WC mísy. Odstraňte obsah/obal/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

- nový závěsný čistič WC
- Voda aktivuje inovativní složení které vytváří 4× více pěny
- balení obsahuje 3+1 ks zdarma
- s vůní Citrusů

No Reviews found.
Discussion: Duck Active Clean Citrus wall-hung toilet cleaner with fragrance 4 x 38.6 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Ujistěte se, že WC mísa je čistá.

1. Rozbalte háček a zavěste ho za okraj WC.
2. Upravte umístění tak, aby před závěs tekla Voda při splachování.
3. Po spotřebování závěs odstraňte do tříděného odpadu.

< 5% amfoterní povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, >30% aniontové povrchově aktivní látky, Parfémy: Limonene, Citral.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při požití necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ