Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Washing dishes  >  Hand wash  >  Elbow Grease Washing Up Liquid Pink Blush čistící prostředek na nádobí s vůní grapefruitu 600 ml
We offer only products in stock

Elbow Grease Washing Up Liquid Pink Blush čistící prostředek na nádobí s vůní grapefruitu 600 ml

New
-6%

Elbow Grease Washing Up Liquid Pink Blush čistící prostředek na nádobí s vůní grapefruitu 600 ml
Our Price
1.57 EUR with VAT 0%
Save money 0.1 EUR (6%)
Price in our store
1.67 EUR with VAT
In stock:   1-5 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.57 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2205324
EAN:5053249252773
Producer:151 Products UK
Brand:151 Products - Elbow Grease®  (web)
151 Products - Elbow Grease®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

S Elbow Grease je mytí nádobí ve vaší domácnosti opravdovým potěšenímFantastická síla Elbow Grease, nyní k dispozici v čistícím prostředku na nádobí! Jste připraveni odmastit hrnce a pánve a okamžitě odstranit odolné zbytky jídla. Díky jedinečným odmašťovacím vlastnostem bude mytí nádobí ve vaší domácnosti opravdovým potěšením. Vůně Grapefruitu a dokonalá pěna usnadňují mytí nádobí.

 • nemilosrdný k mastnotě
 • křišťálově čisté a lesklé nádobí
 • hustá struktura
 • vůně Grapefruitu
 • šetrný k pokožce rukou
 1. Při mytí nalijte malé množství prostředku buď na houbičku nebo přímo na nádobí.
 2. Po umytí nádobí opláchněte.
 3. Tekutý čisticí prostředek dávkujte podle množství nádobí, typu nebo úrovně nečistoty.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Elbow Grease Washing Up Liquid Pink Blush čistící prostředek na nádobí s vůní grapefruitu 600 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

S Elbow Grease je mytí nádobí ve vaší domácnosti opravdovým potěšenímFantastická síla Elbow Grease, nyní k dispozici v čistícím prostředku na nádobí! Jste připraveni odmastit hrnce a pánve a okamžitě odstranit odolné zbytky jídla. Díky jedinečným odmašťovacím vlastnostem bude mytí nádobí ve vaší domácnosti opravdovým potěšením. Vůně Grapefruitu a dokonalá pěna usnadňují mytí nádobí.

 • nemilosrdný k mastnotě
 • křišťálově čisté a lesklé nádobí
 • hustá struktura
 • vůně Grapefruitu
 • šetrný k pokožce rukou
 1. Při mytí nalijte malé množství prostředku buď na houbičku nebo přímo na nádobí.
 2. Po umytí nádobí opláchněte.
 3. Tekutý čisticí prostředek dávkujte podle množství nádobí, typu nebo úrovně nečistoty.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ