Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Rust and limescale  >  Rust and limescale  >  Larrin Pine extra strong for rust and limescale 500 ml
We offer only products in stock

Larrin Pine extra strong for rust and limescale 500 ml

Special Offer Leaflet
Larrin Pine extra strong for rust and limescale 500 ml
Our Price
1.71 EUR with VAT 0%
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.71 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:66515
EAN:8595000914133
Producer:Styl, chemické výrobní družstvo
Brand:Styl Larrin®  (web)
Styl Larrin®
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Extra silný tekutý čistící prostředek s intezivní vůní Borovice. Odstraňuje i zdánlivě neodstranitelní zbytky rzi a vodního kamene. Speciální receptura zajišťuje účinnost i v případech, kde běžné přípravky selhávají. Vyčistí i dlouhodobě usazenou špínu. Doporučujeme pro oblasti s tvrdou vodou.

Vhodný na:

 • keramické i nerez dřezy
 • umyvadla, WC
 • dlaždice, obklady
 • nerezové vodovodní baterie
 • výlevky
 • skleněné povrchy
 • Přiměřené množství přípravku nastříkejte přímo na čištěný povrch nebo na houbičku a vyčistěte.
 • Nechte podle potřeby působit, nejdéle však 10 minut.
 • Důkladně opláchněte vodou a otřete.
 • Postup možno opakovat.

Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.).

Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice. První pomoc: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
1.71 EUR
100%
Výborný čistič
1.71 EUR
100%
Opravdu funguje.
1.71 EUR
100%
opravdu funguje na vodní kámen
Discussion about product
Discussion: Larrin Pine extra strong for rust and limescale 500 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Extra silný tekutý čistící prostředek s intezivní vůní Borovice. Odstraňuje i zdánlivě neodstranitelní zbytky rzi a vodního kamene. Speciální receptura zajišťuje účinnost i v případech, kde běžné přípravky selhávají. Vyčistí i dlouhodobě usazenou špínu. Doporučujeme pro oblasti s tvrdou vodou.

Vhodný na:

 • keramické i nerez dřezy
 • umyvadla, WC
 • dlaždice, obklady
 • nerezové vodovodní baterie
 • výlevky
 • skleněné povrchy
 • Přiměřené množství přípravku nastříkejte přímo na čištěný povrch nebo na houbičku a vyčistěte.
 • Nechte podle potřeby působit, nejdéle však 10 minut.
 • Důkladně opláchněte vodou a otřete.
 • Postup možno opakovat.

Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.).

Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice. První pomoc: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.71 EUR
100%
Výborný čistič
1.71 EUR
100%
Opravdu funguje.
1.71 EUR
100%
opravdu funguje na vodní kámen


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ