Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Fabric softener  >  Lenor Spring Awakening scent of spring flowers, patchouli and cedar fabric softener 31 doses 930 ml
Sold

Lenor Spring Awakening scent of spring flowers, patchouli and cedar fabric softener 31 doses 930 ml

s vůní jarních květin a přírodními tóny pačule a bílého cedru

-5%

Lenor Spring Awakening scent of spring flowers, patchouli and cedar fabric softener 31 doses 930 ml
Our Price
1.78 EUR with VAT 0%
Save money 0.09 EUR (5%)
Price in our store
1.87 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.78 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1700988
EAN:8001090206855
Producer:Procter & Gamble
Brand:Lenor®  (web)
Lenor®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

Pour Lenor fabric softener into the appropriate container of the washing machine before washing. Store at temperatures below 25°C.

Ingredients

Benzisothiazolinone, Perfumes, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool, 5-15% Cationic Surfactants.

Notice

Liquid fabric softener can increase the flammability of materials. Using more than the recommended amount may increase the effect.

Do not use this product on:
1) children's nightwear or clothing labeled as fire resistant, as the product may reduce their fire resistance
2) clothing made from longer pile materials (such as fleece, velour, chenille)

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
1.78 EUR
100%
spokojenost
Discussion about product
Discussion: Lenor Spring Awakening scent of spring flowers, patchouli and cedar fabric softener 31 doses 930 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

Pour Lenor fabric softener into the appropriate container of the washing machine before washing. Store at temperatures below 25°C.

Ingredients

Benzisothiazolinone, Perfumes, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool, 5-15% Cationic Surfactants.

Notice

Liquid fabric softener can increase the flammability of materials. Using more than the recommended amount may increase the effect.

Do not use this product on:
1) children's nightwear or clothing labeled as fire resistant, as the product may reduce their fire resistance
2) clothing made from longer pile materials (such as fleece, velour, chenille)

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.78 EUR
100%
spokojenost
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ