Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Stain removers  >  Severochema Líh technický rozprašovač pro technické účely 500 ml
Sold

Severochema Líh technický rozprašovač pro technické účely 500 ml

pro technické účely, čištění, odmašťování

Severochema Líh technický rozprašovač pro technické účely 500 ml
Our Price
1.56 EUR with VAT
Save money 0.09 EUR (5%)
Price in our store
1.65 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.56 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:86914
Producer:Severochema
Brand:Severochema  (web)
Severochema
Product description

Je určen do lihových vařičů, pro technické účely, k ředění lihových nátěrových hmot a k čištění některých typů skvrn na textilu.

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy-Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

V případě požáru k hašení použijte tříštěný vodní proud, nebo prášek nebo speciální pěnu podla charakteru požáru. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně zavřený.

Při styku s kůží veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Nevdechujte aerosol při rozstřikování, může intenzivně dráždit dýchací cesty a způsobovat hořkou chuť v ústech.

Složení: ethanol, označení ES 200-578-6, propan 2-ol., označení ES 200-661-7.

Nebezpečí ohně. Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně - nebezpečí výbuchu! Do sběru odevzdávejte jen prázdný obal.

Severochema Líh technický 500 ml rozprašovač

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Severochema Líh technický rozprašovač pro technické účely 500 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Je určen do lihových vařičů, pro technické účely, k ředění lihových nátěrových hmot a k čištění některých typů skvrn na textilu.

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy-Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

V případě požáru k hašení použijte tříštěný vodní proud, nebo prášek nebo speciální pěnu podla charakteru požáru. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně zavřený.

Při styku s kůží veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Nevdechujte aerosol při rozstřikování, může intenzivně dráždit dýchací cesty a způsobovat hořkou chuť v ústech.

Složení: ethanol, označení ES 200-578-6, propan 2-ol., označení ES 200-661-7.

Nebezpečí ohně. Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně - nebezpečí výbuchu! Do sběru odevzdávejte jen prázdný obal.

Severochema Líh technický 500 ml rozprašovač

No Reviews found.
Discussion: Severochema Líh technický rozprašovač pro technické účely 500 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ