Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Tablets, curtains  >  Mr. Mattes 3in1 Lavender Toilet curtain 40 g
Sold

Mr. Mattes 3in1 Lavender Toilet curtain 40 g

-6%

Mr. Mattes 3in1 Lavender Toilet curtain 40 g
Our Price
0.45 EUR with VAT 0%
Save money 0.03 EUR (6%)
Price in our store
0.48 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 0.45 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:66361
EAN:8590338910635
Producer:Mattes Trading, s.r.o.
Brand:Mr. Mattes  (web)
Mr. Mattes
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Wc basket with Lavender.

  • cleans
  • foams
  • smells

Instructions for use: Wc basket Remove from the bag and hang it on the edge of the bowl. With average frequent use lasts 4-5 weeks. Best used within 3 years from the date on the package. Handling and storage: When handling the product not to drink, eat or smoke and after work, and especially before eating, wash your hands. Store in dry areas at temperatures ranging from +5 to +25 ° C.

Warning: Contains Alpha-hexylCinnamaldehyde, Benzyl 2 hydroxybenzoate. May produce an allergic reaction. R38 Irritating to skin. R41 Risk of serious damage to eyes. S2 Keep out of reach of children. S24 / 25 Avoid contact with skin and eyes. S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of Water and seek medical advice. S39 Use personal protective equipment for eyes and face. S46 In case of problems seek medical advice immediately and show this container or label.

Wc koš vyjměte z obalu a zavěste na okraj mísy. Při průměrně častém používání vydrží 4 - 5 týdnů. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Pokyny pro zacházení a skladování:
Při manipulaci s přípravkem nepít, nejíst, nekouřit a po práci a zejména před jídlem si umýt ruce. Skladovat v suchých prostorách při teplotách +5 až +25 °C.

>30% Aniontové Povrchově aktivní látky, <5% neiontové Povrchově aktivní látky, <5% Fosforečnany, parfémy (Limonene, hexyl Cinnamal, linalol, Butylphenyl methylpropional).

Obsahuje alfa-hexylCinnamaldehyd, Benzyl 2 hydroxybenzoát. Může vyvolat alergickou reakci

Dráždí kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. S2 Uchovejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. S46 Při potížích okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
0.45 EUR
90%
Discussion about product
Discussion: Mr. Mattes 3in1 Lavender Toilet curtain 40 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Wc basket with Lavender.

  • cleans
  • foams
  • smells

Instructions for use: Wc basket Remove from the bag and hang it on the edge of the bowl. With average frequent use lasts 4-5 weeks. Best used within 3 years from the date on the package. Handling and storage: When handling the product not to drink, eat or smoke and after work, and especially before eating, wash your hands. Store in dry areas at temperatures ranging from +5 to +25 ° C.

Warning: Contains Alpha-hexylCinnamaldehyde, Benzyl 2 hydroxybenzoate. May produce an allergic reaction. R38 Irritating to skin. R41 Risk of serious damage to eyes. S2 Keep out of reach of children. S24 / 25 Avoid contact with skin and eyes. S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of Water and seek medical advice. S39 Use personal protective equipment for eyes and face. S46 In case of problems seek medical advice immediately and show this container or label.

Wc koš vyjměte z obalu a zavěste na okraj mísy. Při průměrně častém používání vydrží 4 - 5 týdnů. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Pokyny pro zacházení a skladování:
Při manipulaci s přípravkem nepít, nejíst, nekouřit a po práci a zejména před jídlem si umýt ruce. Skladovat v suchých prostorách při teplotách +5 až +25 °C.

>30% Aniontové Povrchově aktivní látky, <5% neiontové Povrchově aktivní látky, <5% Fosforečnany, parfémy (Limonene, hexyl Cinnamal, linalol, Butylphenyl methylpropional).

Obsahuje alfa-hexylCinnamaldehyd, Benzyl 2 hydroxybenzoát. Může vyvolat alergickou reakci

Dráždí kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. S2 Uchovejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. S46 Při potížích okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

0.45 EUR
90%


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ