Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Tablets, curtains  >  Mr. Mattes 3in1 Blue WC block blue 2 x 45 g
Sold

Mr. Mattes 3in1 Blue WC block blue 2 x 45 g

-9%

Mr. Mattes 3in1 Blue WC block blue 2 x 45 g
Our Price
1.57 EUR with VAT
Save money 0.15 EUR (9%)
Price in our store
1.72 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.57 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:32029
Producer:Mattes Trading, s.r.o.
Brand:Mr. Mattes  (web)
Mr. Mattes
Product description

WC blok čistí - voní - pění.

Návod k použití: WC blok vyjměte z obalu a vhoďte do nádržky na opačné straně než je přítok vody. Neodstraňujte folii z kolečka. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Pokyny pro zacházení a skladování: Při manipulaci s přípravkem nepít, nejíst, nekouřit a po práci a zejména před jídlem si umýt ruce. Skladovat v suchých prostorách při teplotách +5 až + 25°C.

Pokyny pro první pomoc: Při přetrvávajících potíížích, po jakémkoliv kontaktu s přípravkem, vyhledat lékaře. Při případném dráždění cest dýchacích přerušit práci a zajistit čerstvý vzduch. Při styku s kůží důkladně umýt pod tekoucí vodou. Při zasažení očí důkladně vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékaře. Při požití vypít větší množství vody, vyhledat lékaře.

Mr. Mattes Blue 3v1 WC blok 2 x 45 g

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Mr. Mattes 3in1 Blue WC block blue 2 x 45 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

WC blok čistí - voní - pění.

Návod k použití: WC blok vyjměte z obalu a vhoďte do nádržky na opačné straně než je přítok vody. Neodstraňujte folii z kolečka. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Pokyny pro zacházení a skladování: Při manipulaci s přípravkem nepít, nejíst, nekouřit a po práci a zejména před jídlem si umýt ruce. Skladovat v suchých prostorách při teplotách +5 až + 25°C.

Pokyny pro první pomoc: Při přetrvávajících potíížích, po jakémkoliv kontaktu s přípravkem, vyhledat lékaře. Při případném dráždění cest dýchacích přerušit práci a zajistit čerstvý vzduch. Při styku s kůží důkladně umýt pod tekoucí vodou. Při zasažení očí důkladně vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékaře. Při požití vypít větší množství vody, vyhledat lékaře.

Mr. Mattes Blue 3v1 WC blok 2 x 45 g

No Reviews found.
Discussion: Mr. Mattes 3in1 Blue WC block blue 2 x 45 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ