Homepage  >  Cosmetics  >  Gift sets  >  Other cartridges  >  Pe-Po Gift pack 2022 solid firelighter 40 pieces + wooden firelighter 32 pieces + wood wool firelighter 12 pieces + chimney poker 5 pieces + 55 mm matches 100 pieces + maxi fireplace matches 20 cm 45 pieces + matches long 10 cm 50 pieces, gift set
Sold

Pe-Po Gift pack 2022 solid firelighter 40 pieces + wooden firelighter 32 pieces + wood wool firelighter 12 pieces + chimney poker 5 pieces + 55 mm matches 100 pieces + maxi fireplace matches 20 cm 45 pieces + matches long 10 cm 50 pieces, gift set

-6%

Pe-Po Gift pack 2022 solid firelighter 40 pieces + wooden firelighter 32 pieces + wood wool firelighter 12 pieces + chimney poker 5 pieces + 55 mm matches 100 pieces + maxi fireplace matches 20 cm 45 pieces + matches long 10 cm 50 pieces, gift set
Our Price
7.3 EUR with VAT 0%
Save money 0.44 EUR (6%)
Price in our store
7.74 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 7.30 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2208986
EAN:8595009288914
Producer:Severochema
Brand:Severochema Pe-Po®  (web)
Severochema Pe-Po®
Product description
Hořlavé:Hořlavé
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Druh:sirky
use

Solid kindling
Place coal, wood, charcoal or briquettes on the Pe-Po kindling cube and light. The fire starter must completely burn out before placing the food on the grill. The fuel must be covered with a layer of ash. Grilling in enclosed spaces requires smoke Extraction. Young children should be kept away from the grill.

Wood wool kindling
Place the kindling between the charcoal wood and light with a match or lighter. Ensure sufficient air access. The fire starter must burn out completely before the food is put on the grill.

Chimney sweep
When dosing into the heater, drop the bag onto the hot fuel and close the heater to prevent the active ingredient from escaping into the surroundings. This would reduce the cleaning effect and could release unpleasant smoke or odour into the room. Always use sealed Chimney Sweep bags.

Ingredients

The set includes

 • Pe-Po solid lighter 40 pieces
 • Pe-Po wooden lighter 32 pieces
 • Pe-Po wood wool lighter 12 pieces
 • Pe-Po stacker 5 pieces
 • Pe-Po matches 55 mm 100 pieces
 • Pe-Po maxi fireplace matches 20 cm 45 pieces
 • Pe-Po matches 10 cm long 50 pieces
Safety notice

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Pe-Po Gift pack 2022 solid firelighter 40 pieces + wooden firelighter 32 pieces + wood wool firelighter 12 pieces + chimney poker 5 pieces + 55 mm matches 100 pieces + maxi fireplace matches 20 cm 45 pieces + matches long 10 cm 50 pieces, gift set

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Druh:sirky
use

Solid kindling
Place coal, wood, charcoal or briquettes on the Pe-Po kindling cube and light. The fire starter must completely burn out before placing the food on the grill. The fuel must be covered with a layer of ash. Grilling in enclosed spaces requires smoke Extraction. Young children should be kept away from the grill.

Wood wool kindling
Place the kindling between the charcoal wood and light with a match or lighter. Ensure sufficient air access. The fire starter must burn out completely before the food is put on the grill.

Chimney sweep
When dosing into the heater, drop the bag onto the hot fuel and close the heater to prevent the active ingredient from escaping into the surroundings. This would reduce the cleaning effect and could release unpleasant smoke or odour into the room. Always use sealed Chimney Sweep bags.

Ingredients

The set includes

 • Pe-Po solid lighter 40 pieces
 • Pe-Po wooden lighter 32 pieces
 • Pe-Po wood wool lighter 12 pieces
 • Pe-Po stacker 5 pieces
 • Pe-Po matches 55 mm 100 pieces
 • Pe-Po maxi fireplace matches 20 cm 45 pieces
 • Pe-Po matches 10 cm long 50 pieces
Safety notice

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ