Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Perwoll Renew Color prací gel na barevné prádlo, ochrana před ztrátou tvaru a zachování intenzity barvy 32 dávek 1,92 l
We offer only products in stock

Perwoll Renew Color prací gel na barevné prádlo, ochrana před ztrátou tvaru a zachování intenzity barvy 32 dávek 1,92 l

New
-7%

Perwoll Renew Color prací gel na barevné prádlo, ochrana před ztrátou tvaru a zachování intenzity barvy 32 dávek 1,92 l
Our Price
4.88 EUR with VAT 0%
Save money 0.39 EUR (7%)
Price in our store
5.27 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 4.88 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2206078
EAN:9000101542547
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Perwoll  (web)
Henkel Perwoll
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Sháníte prací gel, který spolehlivě vyčistí prádlo a dodá mu svěžest? PERWOLL Color 1,92 l (32 praní) poslouží jako univerzální prostředek na praníS tímto pracím gelem se nemusíte bát žádného oblečení, protože obsahuje účinné složky pro všechny materiály prádla. Skvrny odstraní během praní, bez namáčení předem. Je navržen tak, aby po praní bylo prádlo jako nové. Tento gel na praní byl vyvinut pro barevné prádlo. Prací gel PERWOLL má celkový objem 1,92 l.

 • Tento gel je na všechny materiály
 • Obsahuje složky, díky kterým se snadno odstraní skvrny
 • Podpoří intenzitu a výraznost barev
 • Vydrží na cca 32 praček
 • Gel na barevné prádlo
 • Objem: 1,92 l

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Perwoll Renew Color prací gel na barevné prádlo, ochrana před ztrátou tvaru a zachování intenzity barvy 32 dávek 1,92 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Sháníte prací gel, který spolehlivě vyčistí prádlo a dodá mu svěžest? PERWOLL Color 1,92 l (32 praní) poslouží jako univerzální prostředek na praníS tímto pracím gelem se nemusíte bát žádného oblečení, protože obsahuje účinné složky pro všechny materiály prádla. Skvrny odstraní během praní, bez namáčení předem. Je navržen tak, aby po praní bylo prádlo jako nové. Tento gel na praní byl vyvinut pro barevné prádlo. Prací gel PERWOLL má celkový objem 1,92 l.

 • Tento gel je na všechny materiály
 • Obsahuje složky, díky kterým se snadno odstraní skvrny
 • Podpoří intenzitu a výraznost barev
 • Vydrží na cca 32 praček
 • Gel na barevné prádlo
 • Objem: 1,92 l

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ