Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Perwoll Renew Black prací gel navrací intenzivní černou barvu, obnovuje vlákna 48 dávek 2,88 l
We offer only products in stock

Perwoll Renew Black prací gel navrací intenzivní černou barvu, obnovuje vlákna 48 dávek 2,88 l

New
-6%

Perwoll Renew Black prací gel navrací intenzivní černou barvu, obnovuje vlákna 48 dávek 2,88 l
Our Price
6.54 EUR with VAT 0%
Save money 0.45 EUR (6%)
Price in our store
6.99 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 6.54 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2206079
EAN:9000101540338
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Perwoll  (web)
Henkel Perwoll
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Speciální prací gel Perwoll Renew Black pro oživení tmavých barev a obnovení vláken. Perwoll Renew je ideálním tekutým pracím prostředkem pro tmavé oblečení - poskytuje nejen šetrné praní, ale také oživuje tmavé barvy! Prací gel Perwoll Renew uhlazuje drsná vlákna, díky čemuž oblečení vypadá zářivěji a je krásné jako nové. Pere při nízkých i vysokých teplotách a je vhodný pro všechny druhy látek včetně jemných tkanin. Skončete s obavami, že vaše prádlo ztratí barvu a užívejte si vaše krásné oblečení po ještě delší dobu.

 • navrací intenzivní černou barvu
 • obnovuje vlákna
 • poskytuje šetrné praní
 • uhlazuje drsná vlákna
 • zářivější a krásnější oblečení
 • 48 dávek = 2,88 l

5-15 % Aniontové tenzidy; < 5 % Neiontové tenzidy, mýdlo; konzervační prostředky; Methylisothiazolinone; Benzisothiazolinone; Enzymy; parfém; Benzyl salicylát; Coumarin.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Perwoll Renew Black prací gel navrací intenzivní černou barvu, obnovuje vlákna 48 dávek 2,88 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Speciální prací gel Perwoll Renew Black pro oživení tmavých barev a obnovení vláken. Perwoll Renew je ideálním tekutým pracím prostředkem pro tmavé oblečení - poskytuje nejen šetrné praní, ale také oživuje tmavé barvy! Prací gel Perwoll Renew uhlazuje drsná vlákna, díky čemuž oblečení vypadá zářivěji a je krásné jako nové. Pere při nízkých i vysokých teplotách a je vhodný pro všechny druhy látek včetně jemných tkanin. Skončete s obavami, že vaše prádlo ztratí barvu a užívejte si vaše krásné oblečení po ještě delší dobu.

 • navrací intenzivní černou barvu
 • obnovuje vlákna
 • poskytuje šetrné praní
 • uhlazuje drsná vlákna
 • zářivější a krásnější oblečení
 • 48 dávek = 2,88 l

5-15 % Aniontové tenzidy; < 5 % Neiontové tenzidy, mýdlo; konzervační prostředky; Methylisothiazolinone; Benzisothiazolinone; Enzymy; parfém; Benzyl salicylát; Coumarin.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ