Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Perwoll Wool & Delicates washing gel for wool and silk 60 doses 3.6 l
Sold

Perwoll Wool & Delicates washing gel for wool and silk 60 doses 3.6 l

udržuje vlákna dokonale hladká, působící jako dotek kašmíru

-3%

Perwoll Wool & Delicates washing gel for wool and silk 60 doses 3.6 l
Our Price
6.55 EUR with VAT 0%
Save money 0.2 EUR (3%)
Price in our store
6.75 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 6.55 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1900020
EAN:9000101328295
Producer:Schwarzkopf & Henkel, Germany
Brand:Henkel Perwoll  (web)
Henkel Perwoll
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

S vlnou, Hedvábím i dalšími jemnými a choulostivými materiály musíte zacházet s péčí. Aby vám prádlo dlouho vydrželo, neztrácelo svůj původní tvar a zachovávalo si všechny své benefity, je třeba jej při praní dostatečně ochránit. Perwoll Wool & Delicates s efektem obnovy vláken zajistí, že se i ve starém svetru budete stále cítit pohodlně. Nic nebude kousat ani škrábat. Technologie pro obnovu vláken zajistí, že vaše oblečení neztratí ani po opakovaném praní svůj jedinečný tvar.

 • Dokonalý dotek Kašmíru: Zjemňuje vlákna a dodává jim jemný dotek Kašmíru.
 • Zabraňuje blednutí: aktivně zabraňuje tvorbě nepříjemných žmolků na vašem oblečení.
 • Udržuje tvar: dokonale pečuje o kvalitní a jemné látky a udržuje jejich tvar po dlouho dobu.
 • Pečuje o vlákna vlněných, hedvábných a dalších jemných materiálů
 • Navrací vláknům pružnost a odolnost
 • Oblečení neztrácí tvar ani při opakovaném praní
 • Šetrné praní jemných materiálů
 • Chrání oblečení při praní
 • Krásně jemné prádlo po vyprání
 • Toto balení gelu vystačí na 15 praní

Produkt přichází s vyšším výkonem oproti předchozí technologii Perwoll Wool & Silk. Výsledky vycházejí z interních testů.

Dávkování viz obal.

Dodržujte pokyny uvedené na visačkách vašeho oblečení. Při praní jemného prádla v automatické pračce, neplňte pračku více než do poloviny. Při výběru vhodného pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce Vašeho oblečení.

Skladování
Skladujeme při teplotě 5-20C.

5-15 % Aniontové Povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové Povrchově aktivní látky, mýdlo, parfémy, Citronellol, Geraniol, konzervační činidla, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, Enzymy

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
6.55 EUR
100%
Oblíbený prací pråšek na vlnu a jemné prádlo...
Discussion about product
Discussion: Perwoll Wool & Delicates washing gel for wool and silk 60 doses 3.6 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

S vlnou, Hedvábím i dalšími jemnými a choulostivými materiály musíte zacházet s péčí. Aby vám prádlo dlouho vydrželo, neztrácelo svůj původní tvar a zachovávalo si všechny své benefity, je třeba jej při praní dostatečně ochránit. Perwoll Wool & Delicates s efektem obnovy vláken zajistí, že se i ve starém svetru budete stále cítit pohodlně. Nic nebude kousat ani škrábat. Technologie pro obnovu vláken zajistí, že vaše oblečení neztratí ani po opakovaném praní svůj jedinečný tvar.

 • Dokonalý dotek Kašmíru: Zjemňuje vlákna a dodává jim jemný dotek Kašmíru.
 • Zabraňuje blednutí: aktivně zabraňuje tvorbě nepříjemných žmolků na vašem oblečení.
 • Udržuje tvar: dokonale pečuje o kvalitní a jemné látky a udržuje jejich tvar po dlouho dobu.
 • Pečuje o vlákna vlněných, hedvábných a dalších jemných materiálů
 • Navrací vláknům pružnost a odolnost
 • Oblečení neztrácí tvar ani při opakovaném praní
 • Šetrné praní jemných materiálů
 • Chrání oblečení při praní
 • Krásně jemné prádlo po vyprání
 • Toto balení gelu vystačí na 15 praní

Produkt přichází s vyšším výkonem oproti předchozí technologii Perwoll Wool & Silk. Výsledky vycházejí z interních testů.

Dávkování viz obal.

Dodržujte pokyny uvedené na visačkách vašeho oblečení. Při praní jemného prádla v automatické pračce, neplňte pračku více než do poloviny. Při výběru vhodného pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce Vašeho oblečení.

Skladování
Skladujeme při teplotě 5-20C.

5-15 % Aniontové Povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové Povrchově aktivní látky, mýdlo, parfémy, Citronellol, Geraniol, konzervační činidla, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, Enzymy

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

6.55 EUR
100%
Oblíbený prací pråšek na vlnu a jemné prádlo...


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ