Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Cleaners  >  Pulirapid Wc gel cleansing gel for toilet bowls with the scent of the sea 750 ml
We offer only products in stock

Pulirapid Wc gel cleansing gel for toilet bowls with the scent of the sea 750 ml

-7%

Pulirapid Wc gel cleansing gel for toilet bowls with the scent of the sea 750 ml
Our Price
2.13 EUR with VAT 0%
Save money 0.16 EUR (7%)
Price in our store
2.29 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.13 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:66513
EAN:8002295000279
Producer:Madel S.p.a. Italy
Brand:Madel® Pulirapid®  (web)
Madel® Pulirapid®
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Pulirapid Wc gel se rychle stane nepostradatelným parťákem při úklidu vaší toalety. Jedná se o extra silný čistící a hygienizující gelový prostředek pro toalety. Zamilujete si ho pro jeho unikátní osvěžující vůni mořského vánku. Neméně oceníte i jeho schopnost odstraňovat i ty nejodolnější vápenaté usazeniny. Bez potíží se přitom dostane i pod okraj záchodové mísy. Pulirapid Wc Gel dokonale působí pod vodní hladinou. Díky svojí schopnosti přilnout ke stěnám mísy tento WC gel zabraňuje i usazování vodního kamene. Dopřejte svojí toaletě tu nejlepší péči.

- spolehlivě odstraňuje bakterie
- díky svému složení gel zabraňuje usazování vodního kamene
- WC gel působí i pod vodní hladinou
- upoutá vás osvěžující vůně mořského vánku

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Složení: kyselina chlorovodíková, Oleyl diethanolamide, dimethylbenzylamonium chlorid.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list revize

Pulirapid Wc gel čistící gelový prostředek na toaletní mísy 750 ml

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
2.13 EUR
100%
Nevím, zatím dosluhuje předchozí čistič.
2.13 EUR
100%
Používám tento výrobek už několik let, velice dobře čistí.
2.13 EUR
100%
2.13 EUR
100%
S výrobkem jsem velmi spokojená.
Velmi dobře čistí WC
Nic
2.13 EUR
100%
Discussion about product
Discussion: Pulirapid Wc gel cleansing gel for toilet bowls with the scent of the sea 750 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Pulirapid Wc gel se rychle stane nepostradatelným parťákem při úklidu vaší toalety. Jedná se o extra silný čistící a hygienizující gelový prostředek pro toalety. Zamilujete si ho pro jeho unikátní osvěžující vůni mořského vánku. Neméně oceníte i jeho schopnost odstraňovat i ty nejodolnější vápenaté usazeniny. Bez potíží se přitom dostane i pod okraj záchodové mísy. Pulirapid Wc Gel dokonale působí pod vodní hladinou. Díky svojí schopnosti přilnout ke stěnám mísy tento WC gel zabraňuje i usazování vodního kamene. Dopřejte svojí toaletě tu nejlepší péči.

- spolehlivě odstraňuje bakterie
- díky svému složení gel zabraňuje usazování vodního kamene
- WC gel působí i pod vodní hladinou
- upoutá vás osvěžující vůně mořského vánku

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Složení: kyselina chlorovodíková, Oleyl diethanolamide, dimethylbenzylamonium chlorid.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list revize

Pulirapid Wc gel čistící gelový prostředek na toaletní mísy 750 ml

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.13 EUR
100%
Nevím, zatím dosluhuje předchozí čistič.
2.13 EUR
100%
Používám tento výrobek už několik let, velice dobře čistí.
2.13 EUR
100%
2.13 EUR
100%
S výrobkem jsem velmi spokojená.
Velmi dobře čistí WC
Nic
2.13 EUR
100%


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ