Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Cleaners  >  Savo Toilet Scale Cleaner Turbo liquid toilet cleaner and disinfectant 700 ml
We offer only products in stock

Savo Toilet Scale Cleaner Turbo liquid toilet cleaner and disinfectant 700 ml

-6%

Savo Toilet Scale Cleaner Turbo liquid toilet cleaner and disinfectant 700 ml
Our Price
1.33 EUR with VAT 0%
Save money 0.09 EUR (6%)
Price in our store
1.42 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.33 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:2305655
EAN:8720181313653
Producer:Unilever
Brand:Savo®  (web)
Savo®
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
  1. Press the marked surfaces on the closure togEther, turn and open.
  2. Insert the nozzle under the top of the bowl and press the bottle to cover the entire surface of the toilet.
  3. Leave on for 30 minutes, rinse and use a toilet brush if necessary.
  4. For optimum results in case of heavy soiling and deposits, leave on for at least 60 minutes.

Less than 5 % non-ionic surfactants, cationic surfactants, perfume.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Savo Toilet Scale Cleaner Turbo liquid toilet cleaner and disinfectant 700 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
  1. Press the marked surfaces on the closure togEther, turn and open.
  2. Insert the nozzle under the top of the bowl and press the bottle to cover the entire surface of the toilet.
  3. Leave on for 30 minutes, rinse and use a toilet brush if necessary.
  4. For optimum results in case of heavy soiling and deposits, leave on for at least 60 minutes.

Less than 5 % non-ionic surfactants, cationic surfactants, perfume.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ