Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Tablets, curtains  >  Savo Ocean WC block cage 35 g
Sold

Savo Ocean WC block cage 35 g

Savo Ocean WC block cage 35 g
Our Price
0.58 EUR with VAT 0%
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 0.58 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:85930
EAN:8712561888585
Producer:Unilever
Brand:Savo®  (web)
Savo®
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
  • Svěží vůně oceánu.
  • Savo Wc Blok čistí a příjemně provoní Vaší toaletu od prvního spláchnutí. 
  • Hygienická čistota - Savo Wc blok obsahuje koncentrovaný čistící prostředek se složkami zabraňujícími tvorbě a usazování vodního kamene.

Savo Wc blok zavěste bezpečně na okraj toaletní mísy tak, aby byla při spláchnutí pod proudem vody.

15-30% Aniontové Povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové Povrchově aktivní látky, parfém, Citral, Geraniol, Linalool, Benzyl benzoate, Citronellol, d-Limonene, 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on(Ec247-500-7)-a2-methylisothiazol-3(2H)-on-(Ec220-239-6).

Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
0.58 EUR
100%
0.58 EUR
100%
FUNGUJE DOBŘE
0.58 EUR
100%
Krásně voní
0.58 EUR
100%
Krásně voní
0.58 EUR
100%
Discussion about product
Discussion: Savo Ocean WC block cage 35 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
  • Svěží vůně oceánu.
  • Savo Wc Blok čistí a příjemně provoní Vaší toaletu od prvního spláchnutí. 
  • Hygienická čistota - Savo Wc blok obsahuje koncentrovaný čistící prostředek se složkami zabraňujícími tvorbě a usazování vodního kamene.

Savo Wc blok zavěste bezpečně na okraj toaletní mísy tak, aby byla při spláchnutí pod proudem vody.

15-30% Aniontové Povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové Povrchově aktivní látky, parfém, Citral, Geraniol, Linalool, Benzyl benzoate, Citronellol, d-Limonene, 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on(Ec247-500-7)-a2-methylisothiazol-3(2H)-on-(Ec220-239-6).

Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

0.58 EUR
100%
0.58 EUR
100%
FUNGUJE DOBŘE
0.58 EUR
100%
Krásně voní
0.58 EUR
100%
Krásně voní
0.58 EUR
100%


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ