Homepage  >  Hobby and garden  >  Gardens  >  Against weeds  >  For weeds, Herbicides  >  Agro Bofix product against weeds in ornamental lawns 50 ml
Sold

Agro Bofix product against weeds in ornamental lawns 50 ml

-6%

Agro Bofix product against weeds in ornamental lawns 50 ml
Our Price
4.93 EUR with VAT 0%
Save money 0.29 EUR (6%)
Price in our store
5.22 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 4.93 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:03383
EAN:8594013422734
Producer:Dow AgroSciences s.r.o.
Brand:Bofix  (web)
Bofix
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Ingredients

Active substance: clopyralid (in the form of monoEthanolamine) 20 g/l (approx. 2.42% w/w).), fluroxypyr (in the form of meptyl) 40 g/l (approx. 5.29% w/w), fluroxypyr (in the form of meptyl) 40 g/l (approx.), MCPA (in the form of Potassium salt) 200 g/l (approx.)

Hazardous substances in the preparation on the basis of which the preparation was classified: MCPA Potassium salt (CAS: 5221-16-9), fluroxypyr (ISO) (CAS 81406-37-3), solvent naphtha (CAS 64742-94-5), Ethoxylated ALCOHOLS (CAS 68131-39-5).

Packaging
50 ml +-5% in a PET bottle in a cardboard box with a leaflet.

Notice

It irritates the eyes. May cause sensitisation on contact with skin. Toxic to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children.Keep separate from food, drink and feed. Do not eat, drink or smoke while in use. Do not breathe gases/smoke/vapours. Avoid contact with skin and eyes. In case of eye contact, rinse immediately with Water and seek medical attention. In case of contact with skin, wash immediately with plenty of Water. This material and its packaging must be disposed of in a safe manner.Wear suitable protective clothing, gloves and goggles or face shield. In case of insufficient ventilation, use suitable respiratory protection equipment. If swallowed, seek medical attention immediately and show this container or label. Prevent release into the environment. See special instructions or safety data sheets.

Read the enclosed instructions before use. Follow the instructions for use to avoid risks to humans and the environment.

Information on first aid in case of human exposure to the product: General instructions: if you experience health problems or if in doubt, notify your doctor and provide him with the information on the label or package leaflet. First aid for aerosol inhalation: discontinue exposure, move away from treatment area. First aid for skin contact: remove contaminated clothing. Wash the affected parts of the skin with warm Water and soap if possible, then rinse the skin well. First aid in case of eye contact: remove contact lenses, if using, while flushing eyes with plenty of clean, lukewarm Water. Contact lenses cannot be reused and must be disposed of. First aid for accidental ingestion: rinse mouth with Water or drink about a glass (1/4 liter) of Water. Do not induce vomiting.

When seeking medical treatment, inform the doctor about the product the victim was working with and the first aid given. Further first aid procedure (i event. follow-up therapy) can be consulted with the Toxicology Information Centre: telephone 224 919 293 or 224 915 402.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
4.93 EUR
80%
Discussion about product
Discussion: Agro Bofix product against weeds in ornamental lawns 50 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
Ingredients

Active substance: clopyralid (in the form of monoEthanolamine) 20 g/l (approx. 2.42% w/w).), fluroxypyr (in the form of meptyl) 40 g/l (approx. 5.29% w/w), fluroxypyr (in the form of meptyl) 40 g/l (approx.), MCPA (in the form of Potassium salt) 200 g/l (approx.)

Hazardous substances in the preparation on the basis of which the preparation was classified: MCPA Potassium salt (CAS: 5221-16-9), fluroxypyr (ISO) (CAS 81406-37-3), solvent naphtha (CAS 64742-94-5), Ethoxylated ALCOHOLS (CAS 68131-39-5).

Packaging
50 ml +-5% in a PET bottle in a cardboard box with a leaflet.

Notice

It irritates the eyes. May cause sensitisation on contact with skin. Toxic to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children.Keep separate from food, drink and feed. Do not eat, drink or smoke while in use. Do not breathe gases/smoke/vapours. Avoid contact with skin and eyes. In case of eye contact, rinse immediately with Water and seek medical attention. In case of contact with skin, wash immediately with plenty of Water. This material and its packaging must be disposed of in a safe manner.Wear suitable protective clothing, gloves and goggles or face shield. In case of insufficient ventilation, use suitable respiratory protection equipment. If swallowed, seek medical attention immediately and show this container or label. Prevent release into the environment. See special instructions or safety data sheets.

Read the enclosed instructions before use. Follow the instructions for use to avoid risks to humans and the environment.

Information on first aid in case of human exposure to the product: General instructions: if you experience health problems or if in doubt, notify your doctor and provide him with the information on the label or package leaflet. First aid for aerosol inhalation: discontinue exposure, move away from treatment area. First aid for skin contact: remove contaminated clothing. Wash the affected parts of the skin with warm Water and soap if possible, then rinse the skin well. First aid in case of eye contact: remove contact lenses, if using, while flushing eyes with plenty of clean, lukewarm Water. Contact lenses cannot be reused and must be disposed of. First aid for accidental ingestion: rinse mouth with Water or drink about a glass (1/4 liter) of Water. Do not induce vomiting.

When seeking medical treatment, inform the doctor about the product the victim was working with and the first aid given. Further first aid procedure (i event. follow-up therapy) can be consulted with the Toxicology Information Centre: telephone 224 919 293 or 224 915 402.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.93 EUR
80%
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ