Homepage  >  Hobby and garden  >  Stavebniny  >  Diluents, solvents
We offer only products in stock
:
Brand
State
Producer
Sort by
Price
Price limit
Quantity
-5%
Agrimex Ag Likal alcohol preparation 1 lAgrimex Ag Likal alcohol preparation 1 l
Směs se používá na pálení, k ředění lihových barev a k čištění a odmašťování povrchů. V neředěném stavu je možné výrobek použít do vzduchových brzdových soustav nákladních automobilů a autobusů proti zamrzání. Je to čirá bezbarvá kapalina typického alkoholového zápachu s příměsí denaturantů a vedle
2.87 EUR
Save money 0.16 EUR (5%)
In stock
Quantitypiece
-8%
Colorlak Thinner C 6000 for nitrocellulose paints 9lColorlak Thinner C 6000 for nitrocellulose paints 9l
Ředidlo C6000 do nitrocelulózových nátěrových hmot. Použití: k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, pokud není normou výrobku předepsáno jiné ředidlo, nebo k čištění aplikačních zařízení dle požadavků zákazníka; C 6000 slouží také např. k vymytí zbytků pryskyřice ze suků dřeva; ředidlo C 6000
18.31 EUR
Save money 1.55 EUR (8%)
In stock
Quantitypiece
-11%
Colorlak Thinner C6000 for nitrocellulose paints 4 lColorlak Thinner C6000 for nitrocellulose paints 4 l
Ředidlo C6000 do nitrocelulózových nátěrových hmot. Použití: k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, pokud není normou výrobku předepsáno jiné ředidlo, nebo k čištění aplikačních zařízení dle požadavků zákazníka; C 6000 slouží také např. k vymytí zbytků pryskyřice ze suků dřeva; ředidlo C 6000
10.19 EUR
Save money 1.31 EUR (11%)
In stock
Quantitypiece
-8%
Iron Sticker Remover Spray 150 mlIron Sticker Remover Spray 150 ml
Iron odstraňovač samolepek je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s optimálním odpařováním, vhodný k odstranění papírových samolepek, zbytků lepidel a obtiskových barev. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alerg
3.34 EUR
Save money 0.28 EUR (8%)
In stock
Quantitypiece
-7%
Labar Perchlorethylene Cleaning, dissolving and degreasing agent 800 gLabar Perchlorethylene Cleaning, dissolving and degreasing agent 800 g
Čistící, rozpouštěcí a odmašťovací prostředek. Produkt je zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy! Při práci s látkou je nutné zajistit dostatečné větrání a odsávání! Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může
3.74 EUR
Save money 0.28 EUR (7%)
In stock
Quantitypiece
-8%
Pattex Chemopren Adhesive Thinner 250 mlPattex Chemopren Adhesive Thinner 250 ml
Prostředek pro úpravu hustoty lepidla. Vhodné pro čištění nástrojů a ředění lepidel Pattex Chemoprén. Ředění lepidel Pattex Chemoprén pro lepší aplikaci v případě lepení nesavých povrchů. Vhodné rovněž na ředění lepidla a následné použití jako penetrační nátěr v případě extrémě savých materiálů. Či
2.63 EUR
Save money 0.24 EUR (8%)
In stock
Quantitypiece
-9%
Proxim Ammonia water ammonia solution 24-25% technical 900 gProxim Ammonia water ammonia solution 24-25% technical 900 g
Použití: K čištění, k leptání a dalším technickým účelům. Skladování: Skladovat v původním, dobře uzavřeném obalu a chladném místě do teploty nejvýše 25 °C. Nepotřebné zbytky odevzdat do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal po vypláchnutí vodou možno dát do sběru k recyklaci. Obal nespalovat! B
1.55 EUR
Save money 0.16 EUR (9%)
In stock
Quantitypiece
-10%
Severochema Aceton technical 700 ml canSeverochema Aceton technical 700 ml can
Nachází své uplatnění jako technické rozpouštědlo (např. pro celulozová lepidla) a pro další speciální činnosti. Aceton technický - technické rozpouštědlo pro speciální použití. Nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná
2.5 EUR
Save money 0.28 EUR (10%)
In stock
Quantitypiece
-6%
Severochema Alcohol for spirit stoves, for technical purposes 9 LSeverochema Alcohol for spirit stoves, for technical purposes 9 L
Líh technický - je určen do lihových vařičů. K ředění lihových nátěrových hmot a k čištění některých typů skvrn na textilu.  Chemické složení: C2H5-OH (95 %) obecně denaturovaný Líh technický je určen k technickým a řemeslným účelům jako rozpouštědlo, k čištění a odmašťování povrchů předmětů a jako
22.88 EUR
Save money 1.34 EUR (6%)
In stock
Quantitypiece
-3%
Severochema Gasoline 9 lSeverochema Gasoline 9 l
Technický benzín určený k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat do benzinových vařičů a lamp! Nebezpečí! Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vod
27.81 EUR
Save money 0.79 EUR (3%)
In stock
Quantitypiece
-8%
Severochema Industrial gasoline 700 mlSeverochema Industrial gasoline 700 ml
Technický benzín určený k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat do benzinových vařičů a lamp! Nebezpečí! Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vod
2.9 EUR
Save money 0.25 EUR (8%)
In stock
Quantitypiece
-7%
Severochema Special nitro thinner C 6000 700 mlSeverochema Special nitro thinner C 6000 700 ml
Používá se k ředění nitrocelulozových a některých syntetických (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním. Používá se všude tam, kde je doporučeno použití ředidla C 6000 a v mnoha dalších předem odzkoušených případech. Bezpečnostní list
2.19 EUR
Save money 0.16 EUR (7%)
In stock
Quantitypiece
NEWSLETTER


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ