Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Bathrooms and kitchens  >  Bathrooms, kitchens  >  Dosia Bath Cleaner čistič koupelen rozprašovač 500 ml

Dosia Bath Cleaner čistič koupelen rozprašovač 500 ml

Dosia Bath Cleaner čistič koupelen rozprašovač 500 ml
Our Price
1.6 EUR with VAT
Save money 0.19 EUR (11%)
Price in our store
1.79 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.60 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:97111
Producer:Reckitt Benckiser
Brand:Dosia 
Dosia
Product description

Odstraňuje nečistoty, vodní kámen a mýdlové usazeniny. Nezanechává šmouhy. Zanechává zářivý lesk a svěží vůni.

Návod k použití: pro otevření otočte trysku do polohy ON. Před prvním použitím stiskněte trysku několikrát. Nastříkejte na čištěný povrch, nechte chvíli působit a poté setřete. Pro zavření otočte trysku do polohy OFF. Lidé s citlivou pokožkou by měli při používání nosit rukavice.

Složení: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém.

Dosia Koupelna čisticí sprej. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte pouze v původním obalu. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními a národními předpisy.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Dosia Bath Cleaner čistič koupelen rozprašovač 500 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Odstraňuje nečistoty, vodní kámen a mýdlové usazeniny. Nezanechává šmouhy. Zanechává zářivý lesk a svěží vůni.

Návod k použití: pro otevření otočte trysku do polohy ON. Před prvním použitím stiskněte trysku několikrát. Nastříkejte na čištěný povrch, nechte chvíli působit a poté setřete. Pro zavření otočte trysku do polohy OFF. Lidé s citlivou pokožkou by měli při používání nosit rukavice.

Složení: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém.

Dosia Koupelna čisticí sprej. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte pouze v původním obalu. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními a národními předpisy.

No Reviews found.
Discussion: Dosia Bath Cleaner čistič koupelen rozprašovač 500 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ