Homepage  >  Hobby and garden  >  Gardens  >  Against weeds  >  Weed, Herbicides  >  Neudorff Finalsan totální herbicid přípravek proti plevelům 500 ml
Sold

Neudorff Finalsan totální herbicid přípravek proti plevelům 500 ml

prostředek proti plevelům a trávám, likviduje i mechy a řasy, účinná látka přírodního původu

Neudorff Finalsan totální herbicid přípravek proti plevelům 500 ml
Our Price
9.09 EUR with VAT
Save money 0.97 EUR (10%)
Price in our store
10.06 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 9.09 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:86920
Producer:W. Neudorff GmbH KG D.
Brand:Neudorff®  (web)
Neudorff®
Product description

Hebicidní přípravek Finalsan - přípravek proti plevelům je emulgovatelný koncentrát (EC),  jehož vodný roztok je určen k rychlé a trvalé likvidaci plevelů a travin. Likviduje i mechy a řasy. Zacházení s ním je velice jednoduché a přípravek účinkuje i při nízkých teplotách. Účinnou látkou je kyselina pelargonová, jedno z mastnýc kyselin, která se běžně vyskytuje v přírodě.

- přírodní účinná látka - kyselina pelargonová, jedna z mastných kyselin běžně se vyskytujících v přírodě, nezanechává rezidua
- totální herbicid k odstranění plevelů a travin na zahradě, likviduje i mechy a řasy
- účinkuje během několika hodin i při nižších teplotách
- po zaschnutí je neškodný pro lidi i domácí zvířata, mohou se ihned pohybovat po zahradě
- neškodný pro včely
- vhodný pro zahrady, terasy, cesty apod.
- Finalsan přípravek proti plevelům koncentrát se aplikuje v roztoku 100 ml na 500 ml vody

Mnozí zahrádkáři se zdráhají používat na zahradě herbicidy, protože se obávají možných reziduí, která po použití některých přípravků zůstávají v půdě. Velkou předností totálního herbicidu Finalsan je účinná látka - kyselina pelargonová, jedna z mastných kyselin, která se běžně vyskytuje v přírodě, v půdě se bez problémů rozloží a nezanechává rezidua.

Finalsan je postřikový prostředek proti plevelům, který je určen k jednoduchému, cílenému a rychlému odstranění plevelů a travin. Likviduje i mechy a řasy. Aplikuje se 16,6% vodný roztok (tj. 100 ml koncentrátu se smísí s 500 ml vody) buď cíleně na jednotlivé rostliny nebo na zaplevelenou plochu, 30-40 ml/m?, pod dřevinami nebo na zaplevelenou plochu vystačí tato dávka roztoku na 6 m?.

Přípravek účinkuje i při nízkých teplotách. Působí na četné úporné plevele, jako jsou: smetanka (pampeliška), traviny, svlačec, ptačinec žabinec, kopřivy, bodláky a různé druhy jitrocele. Účinek je patrný již za jeden den po aplikaci přípravku. Rostliny odumírají jen tehdy, když jsou zasažené zelené části rostlin. Rostliny musí být v době postřiku suché.

Finalsan není vhodný k likvidaci plevelů v trávníku, protože všechny zasažené zelené části rostlin odumírají.

Totální herbicid, jehož účinek se projeví již během jednoho dne. Výborně se osvědčuje nejen k likvidaci plevelů, ale i k odstraňování mechů a řas na terasách a cestách. Na většině druhů kamenů nezanechává žádné skvrny. Pouze pokud jde o mimořádně citlivé materiály, například barevné pískovce nebo umělé pryskyřice, doporučuje se aplikaci nejdříve vyzkoušet na nenápadném místě a zjistit, zda se ani v tomto případě neobjeví skvrny.

Finalsan lze zakoupit již připravený k okamžitému použití ve spreji Finalsan AF. Je určen k použití nejen na zahrádkách, ale i v domácnostech, zimních zahradách apod. Aplikuje se přímo z láhve, která je opatřena mechanickým rozprašovačem. Doporučují se maximálně 4 aplikace v intervalech 21 - 40 dnů.

Aby se zachovala kvalita a účinnost přípravku, je třeba ho skladovat na vhodném místě, chráněném před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.

Dávkování: rostliny přípravkem důkladně postříkat, maximálně 4 aplikace v intervalech 21 - 40 dnů.

Dráždí oči. Škodlivý pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít, Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Účinná látka: kyselina pelargonová 186,7 g/l (18,5% hmot.)

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Neudorff Finalsan totální herbicid přípravek proti plevelům 500 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Hebicidní přípravek Finalsan - přípravek proti plevelům je emulgovatelný koncentrát (EC),  jehož vodný roztok je určen k rychlé a trvalé likvidaci plevelů a travin. Likviduje i mechy a řasy. Zacházení s ním je velice jednoduché a přípravek účinkuje i při nízkých teplotách. Účinnou látkou je kyselina pelargonová, jedno z mastnýc kyselin, která se běžně vyskytuje v přírodě.

- přírodní účinná látka - kyselina pelargonová, jedna z mastných kyselin běžně se vyskytujících v přírodě, nezanechává rezidua
- totální herbicid k odstranění plevelů a travin na zahradě, likviduje i mechy a řasy
- účinkuje během několika hodin i při nižších teplotách
- po zaschnutí je neškodný pro lidi i domácí zvířata, mohou se ihned pohybovat po zahradě
- neškodný pro včely
- vhodný pro zahrady, terasy, cesty apod.
- Finalsan přípravek proti plevelům koncentrát se aplikuje v roztoku 100 ml na 500 ml vody

Mnozí zahrádkáři se zdráhají používat na zahradě herbicidy, protože se obávají možných reziduí, která po použití některých přípravků zůstávají v půdě. Velkou předností totálního herbicidu Finalsan je účinná látka - kyselina pelargonová, jedna z mastných kyselin, která se běžně vyskytuje v přírodě, v půdě se bez problémů rozloží a nezanechává rezidua.

Finalsan je postřikový prostředek proti plevelům, který je určen k jednoduchému, cílenému a rychlému odstranění plevelů a travin. Likviduje i mechy a řasy. Aplikuje se 16,6% vodný roztok (tj. 100 ml koncentrátu se smísí s 500 ml vody) buď cíleně na jednotlivé rostliny nebo na zaplevelenou plochu, 30-40 ml/m?, pod dřevinami nebo na zaplevelenou plochu vystačí tato dávka roztoku na 6 m?.

Přípravek účinkuje i při nízkých teplotách. Působí na četné úporné plevele, jako jsou: smetanka (pampeliška), traviny, svlačec, ptačinec žabinec, kopřivy, bodláky a různé druhy jitrocele. Účinek je patrný již za jeden den po aplikaci přípravku. Rostliny odumírají jen tehdy, když jsou zasažené zelené části rostlin. Rostliny musí být v době postřiku suché.

Finalsan není vhodný k likvidaci plevelů v trávníku, protože všechny zasažené zelené části rostlin odumírají.

Totální herbicid, jehož účinek se projeví již během jednoho dne. Výborně se osvědčuje nejen k likvidaci plevelů, ale i k odstraňování mechů a řas na terasách a cestách. Na většině druhů kamenů nezanechává žádné skvrny. Pouze pokud jde o mimořádně citlivé materiály, například barevné pískovce nebo umělé pryskyřice, doporučuje se aplikaci nejdříve vyzkoušet na nenápadném místě a zjistit, zda se ani v tomto případě neobjeví skvrny.

Finalsan lze zakoupit již připravený k okamžitému použití ve spreji Finalsan AF. Je určen k použití nejen na zahrádkách, ale i v domácnostech, zimních zahradách apod. Aplikuje se přímo z láhve, která je opatřena mechanickým rozprašovačem. Doporučují se maximálně 4 aplikace v intervalech 21 - 40 dnů.

Aby se zachovala kvalita a účinnost přípravku, je třeba ho skladovat na vhodném místě, chráněném před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.

Dávkování: rostliny přípravkem důkladně postříkat, maximálně 4 aplikace v intervalech 21 - 40 dnů.

Dráždí oči. Škodlivý pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít, Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Účinná látka: kyselina pelargonová 186,7 g/l (18,5% hmot.)

No Reviews found.
Discussion: Neudorff Finalsan totální herbicid přípravek proti plevelům 500 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ