Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Washing machine maintenance  >  Lanza Express 8 Actions Fresh washing machine cleaner 250 ml
We offer only products in stock

Lanza Express 8 Actions Fresh washing machine cleaner 250 ml

udržuje vnitřní části pračky hygienicky čisté a zajišťuje tak její optimální provoz a delší životnost

Action
-6%

Lanza Express 8 Actions Fresh washing machine cleaner 250 ml
Our Price
2.42 EUR with VAT 0%
Save money 0.16 EUR (6%)
Price in our store
2.58 EUR with VAT
In stock:   5-10 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.42 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1804152
EAN:5900627074536
Producer:Reckitt Benckiser
Brand:Lanza 
Lanza
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Čistí a odstraňuje nečistoty a zbytky pracího přípravku ze všech povrchů uvnitř pračky. Udržuje vnitřní části pračky čisté pro zajištění jejího optimálního provozu. Zanechává příjemnou vůni uvnitř celé pračky.

 • rychlý prací cyklus
 • odstraňuje nepříjemný zápach
 • odstraňuje nečistoty a zbytky
 • prověřená účinnost
 • čistí vnitřní části
 • chrání pračku
 • extra svěžest

Pokud chcete dosáhnout optimálních výsledků, použijte přípravek jednou měsíčně a dodržujte tyto pokyny:
1. Ujistěte se, že je pračka prázdná.
2. Zásuvku vyčistěte ubrousky na čištění pračky Lanza, abyste odstranili nečistoty a zbytky saponátu. Můžete také použít malé množství tekutého prostředku Lanza Express.
3. Obsah lahvičky nalijte do zásuvky na prací přípravek. 
4. Prázdnou pračku pusťte na rychlý cyklus (1 hodina/40 °C).
5. Po praní na prázdno odstraňte pomocí ubrousků na čištění pračky Lanza zbytky nečistot z těsnění bubnu a dvířek. Můžete také použít houbičku.

méně než 5 % kationtové Povrchově aktivní látky, neiontové Povrchově aktivní látky, parfém, Limonene.

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nemíchejte s jinými výrobky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou. Vnější obal uchovávejte pro kompletní pokyny k použití.

Nebezpečí. Nebezpečné složky: C12-14-alkylbenzyldimethylamonium-chloridy; L-(+) Mléčná kyselina. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologick informační středisko/lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
2.42 EUR
100%
Je to první produkt, který opravdu vyčistí pračku, hlavně od pracího prášku.
2.42 EUR
100%
perfektně čistí pračku a krásně voní
Discussion about product
Discussion: Lanza Express 8 Actions Fresh washing machine cleaner 250 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Čistí a odstraňuje nečistoty a zbytky pracího přípravku ze všech povrchů uvnitř pračky. Udržuje vnitřní části pračky čisté pro zajištění jejího optimálního provozu. Zanechává příjemnou vůni uvnitř celé pračky.

 • rychlý prací cyklus
 • odstraňuje nepříjemný zápach
 • odstraňuje nečistoty a zbytky
 • prověřená účinnost
 • čistí vnitřní části
 • chrání pračku
 • extra svěžest

Pokud chcete dosáhnout optimálních výsledků, použijte přípravek jednou měsíčně a dodržujte tyto pokyny:
1. Ujistěte se, že je pračka prázdná.
2. Zásuvku vyčistěte ubrousky na čištění pračky Lanza, abyste odstranili nečistoty a zbytky saponátu. Můžete také použít malé množství tekutého prostředku Lanza Express.
3. Obsah lahvičky nalijte do zásuvky na prací přípravek. 
4. Prázdnou pračku pusťte na rychlý cyklus (1 hodina/40 °C).
5. Po praní na prázdno odstraňte pomocí ubrousků na čištění pračky Lanza zbytky nečistot z těsnění bubnu a dvířek. Můžete také použít houbičku.

méně než 5 % kationtové Povrchově aktivní látky, neiontové Povrchově aktivní látky, parfém, Limonene.

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nemíchejte s jinými výrobky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou. Vnější obal uchovávejte pro kompletní pokyny k použití.

Nebezpečí. Nebezpečné složky: C12-14-alkylbenzyldimethylamonium-chloridy; L-(+) Mléčná kyselina. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologick informační středisko/lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.42 EUR
100%
Je to první produkt, který opravdu vyčistí pračku, hlavně od pracího prášku.
2.42 EUR
100%
perfektně čistí pračku a krásně voní


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ