Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Detergents  >  Cleaning preparations  >  Toilet cleaner and disinfection  >  Cleaners  >  Larrin Agresiv Extra strong toilet cleaner 750 ml
Sold

Larrin Agresiv Extra strong toilet cleaner 750 ml

-2%

Larrin Agresiv Extra strong toilet cleaner 750 ml
Our Price
1.48 EUR with VAT 0%
Save money 0.03 EUR (2%)
Price in our store
1.51 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 1.48 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:67476
EAN:8595000914126
Producer:Styl, chemické výrobní družstvo
Brand:Styl Larrin®  (web)
Styl Larrin®
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Extra thick liquid cleaner toilets and sanitary ware. Reliably toilet rid of all impurities, even under the inner edge. Regular use will keep the toilet in perfect purity.

Removes:
rust,
scale,
calcareous sediments,
long dirt deposits

Application: For easy application may be positions 1 and 2 optional set oblique throat. Lightly press the cap in the direction of the arrows open. Spray onto the toilet bowl, even under the rim. Depending on the degree of pollution let it act, flush. The procedure can be repeated, or leave overnight. Only on Acid surfaces. Do not use on surfaces less resistant to acids (marble, stone, aluminum, older types of enamels, painted surfaces, wood, etc.).

Caution: Risk of serious damage to eyes. Keep out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

  • Pro snazší aplikaci lze polohami 1 a 2 volitelně nastavit šikmé hrdlo.
  • Lehce stiskněte uzávěr ve směru šipek, otevřete.
  • Nastříkejte do toaletní mísy, a to i pod okraj.
  • Podle stupně znečištění nechte působit, spláchněte.

Postup možno opakovat, popřípadě nechte působit přes noc. Pouze na kyselinovzdorné povrchy.

Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.).

Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
1.48 EUR
90%
Discussion about product
Discussion: Larrin Agresiv Extra strong toilet cleaner 750 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Extra thick liquid cleaner toilets and sanitary ware. Reliably toilet rid of all impurities, even under the inner edge. Regular use will keep the toilet in perfect purity.

Removes:
rust,
scale,
calcareous sediments,
long dirt deposits

Application: For easy application may be positions 1 and 2 optional set oblique throat. Lightly press the cap in the direction of the arrows open. Spray onto the toilet bowl, even under the rim. Depending on the degree of pollution let it act, flush. The procedure can be repeated, or leave overnight. Only on Acid surfaces. Do not use on surfaces less resistant to acids (marble, stone, aluminum, older types of enamels, painted surfaces, wood, etc.).

Caution: Risk of serious damage to eyes. Keep out of the reach of children. Avoid contact with skin and eyes.

  • Pro snazší aplikaci lze polohami 1 a 2 volitelně nastavit šikmé hrdlo.
  • Lehce stiskněte uzávěr ve směru šipek, otevřete.
  • Nastříkejte do toaletní mísy, a to i pod okraj.
  • Podle stupně znečištění nechte působit, spláchněte.

Postup možno opakovat, popřípadě nechte působit přes noc. Pouze na kyselinovzdorné povrchy.

Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy, dřevo apod.).

Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.48 EUR
90%


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ