Homepage  >  Hobby and garden  >  Gardens  >  Plant protection and treatment  >  Plant Pests Insecticides  >  Agro Mospilan 20 SP insecticide plant protection product 4 x 1.8 g
Sold

Agro Mospilan 20 SP insecticide plant protection product 4 x 1.8 g

Velmi efektivní insekticid – působí na všechna vývojová stadia škůdců

-6%

Agro Mospilan 20 SP insecticide plant protection product 4 x 1.8 g
Our Price
2.75 EUR with VAT 0%
Save money 0.19 EUR (6%)
Price in our store
2.94 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.75 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:33716
EAN:8594028317131
Producer:AGRO CS a. s. Česká Skalice
Brand:AgroBio® Mospilan®  (web)
AgroBio® Mospilan®
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Use in the months April - October.

Area of use:
Potatoes - Potato Mandolin - 1.8 g / 9-18 l Water / 300 m2 - Spraying - May, June, July, August
Note: OL=14.

Apple trees - Apple Wrapper - 1.8 g / 7 l Water - Spray - June, July
Note: OL=28.

Core crops - Aphids - 1.8 g / 14 l Water - Spray - April, May, June
Note: OL=28.

Core crops - Bloodroot - 1.8 g / 14 l Water - Spray - June, July
Note: OL=28.

Ornamental plants - Moths - 1.8 g / 4.5 l of Water - Spray - all year round
Note: OL=3. Greenhouse moth.

Ornamental plants - Aphids - 1.8 g / 4.5 l of Water - Spray - all year round
Note: OL=3. OL=28. Including the Cotton aphid.

Cucumbers - Aphids - 1.8 g / 9 l of Water - Spray - March, April, May, June, July, August, September
Note: OL=7. Apply max. twice for vegetation.

Peppers - Aphids - 1.8 g / 9 l Water - Spray - March, April, May, June, July, August
Note: OL=7. Apply max. twice for vegetation.

Tomatoes - Aphids - 1.8 g / 9 l Water - Spray - March, April, May, June, July, August
Note: OL=7. Apply max. twice for vegetation.

Warning: harmful by inhalation and if swallowed. It irritates the skin. May cause sensitisation by skin contact. Highly toxic to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children.Keep separate from food, drink and feed. Do not eat, drink or smoke while in use. Do not breathe aerosols. Avoid contact with skin. In case of eye contact, rinse immediately with Water and seek medical attention. In case of contact with skin, wash immediately with plenty of Water. Wear suitable protective clothing, gloves and goggles or face shield. In case of insufficient ventilation, use suitable respiratory protection equipment. If swallowed, seek medical attention immediately and show this container or label.This material and its packaging must be disposed of as hazardous waste.Avoid release to the environment, see special instructions or safety data sheets. Do not induce vomiting if swallowed: seek medical attention immediately and show this container or label.

Read the enclosed instructions before use. Follow the instructions for use to avoid risks to humans and the environment.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
2.75 EUR
100%
jeden z mála systémových insekticidů, vřele doporučuji na květiny
levný a účinný
-
2.75 EUR
90%
2.75 EUR
90%
Discussion about product
Discussion: Agro Mospilan 20 SP insecticide plant protection product 4 x 1.8 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Use in the months April - October.

Area of use:
Potatoes - Potato Mandolin - 1.8 g / 9-18 l Water / 300 m2 - Spraying - May, June, July, August
Note: OL=14.

Apple trees - Apple Wrapper - 1.8 g / 7 l Water - Spray - June, July
Note: OL=28.

Core crops - Aphids - 1.8 g / 14 l Water - Spray - April, May, June
Note: OL=28.

Core crops - Bloodroot - 1.8 g / 14 l Water - Spray - June, July
Note: OL=28.

Ornamental plants - Moths - 1.8 g / 4.5 l of Water - Spray - all year round
Note: OL=3. Greenhouse moth.

Ornamental plants - Aphids - 1.8 g / 4.5 l of Water - Spray - all year round
Note: OL=3. OL=28. Including the Cotton aphid.

Cucumbers - Aphids - 1.8 g / 9 l of Water - Spray - March, April, May, June, July, August, September
Note: OL=7. Apply max. twice for vegetation.

Peppers - Aphids - 1.8 g / 9 l Water - Spray - March, April, May, June, July, August
Note: OL=7. Apply max. twice for vegetation.

Tomatoes - Aphids - 1.8 g / 9 l Water - Spray - March, April, May, June, July, August
Note: OL=7. Apply max. twice for vegetation.

Warning: harmful by inhalation and if swallowed. It irritates the skin. May cause sensitisation by skin contact. Highly toxic to AQUAtic organisms, may cause long-term adverse effects in the AQUAtic environment. Keep out of reach of children.Keep separate from food, drink and feed. Do not eat, drink or smoke while in use. Do not breathe aerosols. Avoid contact with skin. In case of eye contact, rinse immediately with Water and seek medical attention. In case of contact with skin, wash immediately with plenty of Water. Wear suitable protective clothing, gloves and goggles or face shield. In case of insufficient ventilation, use suitable respiratory protection equipment. If swallowed, seek medical attention immediately and show this container or label.This material and its packaging must be disposed of as hazardous waste.Avoid release to the environment, see special instructions or safety data sheets. Do not induce vomiting if swallowed: seek medical attention immediately and show this container or label.

Read the enclosed instructions before use. Follow the instructions for use to avoid risks to humans and the environment.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.75 EUR
100%
jeden z mála systémových insekticidů, vřele doporučuji na květiny
levný a účinný
-
2.75 EUR
90%
2.75 EUR
90%


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ