Homepage  >  Hobby and garden  >  Technical drugstore  >  Swimming pools, ponds, whirlpools  >  PH regulation  >  Probazen pH Plus 1.2 kg preparation for water treatment in swimming pools
We offer only products in stock

Probazen pH Plus 1.2 kg preparation for water treatment in swimming pools

-6%

Probazen pH Plus 1.2 kg preparation for water treatment in swimming pools
Our Price
3.2 EUR with VAT 0%
Save money 0.19 EUR (6%)
Price in our store
3.39 EUR with VAT
In stock:   10-20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.20 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:33027
EAN:8594019361204
Producer:Proxim s.r.o.
Brand:Probazen 
Probazen
Product description
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
use

To increase the pH, it is usually dosed at 100 g / 10 m3 of Water. It is advisable to dissolve the doSage in about 1 litre of Water and pour it into the deepest part of the pool while filtration is running, or to sprinkle the doSage on the surface in the deepest part of the pool while filtration is also running. Take a control measurement after 12 to 24 hours and repeat the procedure until the pH of the pool Water has the desired value.

Notice

Causes severe eye irritation. If medical attention is required, keep product container or label handy. Keep out of reach of children. Wash thoroughly with Water after handling. Wear protective gloves/protective clothing/goggles/face shield. If eyes are contacted, rinse gently with Water for several minutes. Remove contact lenses if fitted and if easily removable. Continue rinsing. If eye irritation persists, seek medical attention/treatment. This product contains Sodium carbonate, index number: 011-005-00-2.

First aid: if swallowed, give the affected person 2-5 dl of Water to drink, do not induce vomiting. If eyes are affected, flush immediately with plenty of Water for a minimum of 15 minutes. If skin and clothing are affected, remove affected clothing, rinse skin with plenty of Water and soap. If inhalation occurs, discontinue exposure and transport the affected person to fresh air. In more serious cases of damage to health, eye contact or ingestion, always seek medical treatment and present the label to a physician for review. Dispose of unwanted residues of the product in hazardous waste collection. Rinse empty container with Water, recycle or dispose of as municipal waste.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
3.20 EUR
100%
Funguje skvěle za skvělou cenu.
Discussion about product
Discussion: Probazen pH Plus 1.2 kg preparation for water treatment in swimming pools

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
use

To increase the pH, it is usually dosed at 100 g / 10 m3 of Water. It is advisable to dissolve the doSage in about 1 litre of Water and pour it into the deepest part of the pool while filtration is running, or to sprinkle the doSage on the surface in the deepest part of the pool while filtration is also running. Take a control measurement after 12 to 24 hours and repeat the procedure until the pH of the pool Water has the desired value.

Notice

Causes severe eye irritation. If medical attention is required, keep product container or label handy. Keep out of reach of children. Wash thoroughly with Water after handling. Wear protective gloves/protective clothing/goggles/face shield. If eyes are contacted, rinse gently with Water for several minutes. Remove contact lenses if fitted and if easily removable. Continue rinsing. If eye irritation persists, seek medical attention/treatment. This product contains Sodium carbonate, index number: 011-005-00-2.

First aid: if swallowed, give the affected person 2-5 dl of Water to drink, do not induce vomiting. If eyes are affected, flush immediately with plenty of Water for a minimum of 15 minutes. If skin and clothing are affected, remove affected clothing, rinse skin with plenty of Water and soap. If inhalation occurs, discontinue exposure and transport the affected person to fresh air. In more serious cases of damage to health, eye contact or ingestion, always seek medical treatment and present the label to a physician for review. Dispose of unwanted residues of the product in hazardous waste collection. Rinse empty container with Water, recycle or dispose of as municipal waste.

Safety notice

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.20 EUR
100%
Funguje skvěle za skvělou cenu.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ