Homepage  >  House and housing  >  Food products  >  Ingredients for cooking, baking  >  Loading, preservation  >  Via-Rek Potassium disulphite E224 Potassium pyrosulphite for foodstuffs - preservative 10 g
Sold

Via-Rek Potassium disulphite E224 Potassium pyrosulphite for foodstuffs - preservative 10 g

Via-Rek Potassium disulphite E224 Potassium pyrosulphite for foodstuffs - preservative 10 g
Our Price
0.25 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 0.25 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:03773
Producer:VIA-REK spol. s r.o.,
Brand:Via-Rek  (web)
Via-Rek
Product description

Minimální trvanlivost do 09/2017 - viz štítek na obalu.

Na obalovém materiálu je trvanlivost natištěna nesprávně, jedná se však pouze o tiskovou chybu. Na vyžádání je k dispozici atest suroviny. V případě dotazů nebo nejasností se obracejte prosím na distributora: Via-Rek, a.s., Mgr. Zuzana Šalplachtová, email: salplachtova@via-rek.cz, tel: 775 704 966.

Pyrosiřičitan draselný - Disiřičitan draselný pro potraviny - konzervant E 224

- k síření vína, desinfekci sudů a lahví, konzervace potravin

Specifická rizikovost: Dráždí dýchací orgány. Nebezpečí vážného poškození očí. Uvolňuje toxické plyny při styku s kyselinami.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dávkování: 
1 g Disiřičitanu draselného představuje 0,575 g účinné látky - oxidu siřičitého.
Např.: 
Stolní Hroznové víno: do 10 mg/l SO2
Ovocné víno, šumivé a perlivé ovocné víno: do 0,2 g/l SO2  
Koncentrovaná hroznová šťáva pro domácí výrobu vína: do 2 g/l SO2
Zelenina a ovoce v octě, oleji nebo nálevu (kromě oliv): do 0,1 g/kg SO2
Zpracovaná zelenina bílé barvy: do 0,05 g/kg SO2

První pomoc: Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,5 l vlažné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí: ihned vyplachujte oči velkým množstvím tekoucí pitné vody a to i pod víčky po dobu asi 15 minut, vyhledat lékařskou pomoc. Při nadýchání: přenést na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky: ihned oplachujte velkým množstvím tekoucí pitné vody po dobu min. 15 minut, při přetrvávajícím podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace obalu: S obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem a předejte jej na vyhrazené místo.
Skladovat v suchu.

Pyrosiřičitan draselný pro potraviny - konzervant vážený 100 g 

Víno: 
Disiřičitan draselný je běžným aditivem (jako přídatná látka pro použití v potravinách má označení E224) do vín a moštů, kde uvolňuje oxid siřičitý SO2 („síření“). Chrání proti růstu divokých mikroorganismů a působí jako účinný Antioxidant, čímž chrání barvu, chuť a vůni vína.

Typické dávkování je 1/4 čajové lžičky disiřičitanu draselného na šestigalonový sud moštu (zhruba 75 ppm SO2) před kvašeníma 1/2 čajové lžičky (150 ppm SO2) při stáčení.

Při sanitaci vinařského náčiní se používá sprej s roztokem 1% SO2 (2 čajové lžičky disiřičitanu draselného na litr)

Pivo" class="mw-headline">Pivo
Disiřičitan draselný se někdy používá v pivovarnictví k inhibici růstu divokých kvasinek, Bakterií a hub. Říká se tomu „stabilizace“. Disiřičitan se používá také k neutralizaci chloraminu, který se přidává v úpravnách pitné vody k její dezinfekci. V Česku se v drtivé většině případů[zdroj?] používá k dezinfekci vody chlornan sodný. Použití chloraminu zvyšuje koncentraci nežádoucích amonných iontů ve vodě. Týká se to jak domácího vaření Piva, tak i komerční produkce. Nepoužívá se až tolik pro vaření Piva, protože mladina se téměř vždy vaří a tedy se stejně zničí většina mikroorganismů. Lze ho ale přidávat do vody použité při drcení Ječmene, aby se odstranily chloraminy, které mohou způsobovat fenolickou pachuť Piva. (A. J. DeLange)

Customer reviews
0.25 EUR
80%
Discussion about product
Discussion: Via-Rek Potassium disulphite E224 Potassium pyrosulphite for foodstuffs - preservative 10 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Minimální trvanlivost do 09/2017 - viz štítek na obalu.

Na obalovém materiálu je trvanlivost natištěna nesprávně, jedná se však pouze o tiskovou chybu. Na vyžádání je k dispozici atest suroviny. V případě dotazů nebo nejasností se obracejte prosím na distributora: Via-Rek, a.s., Mgr. Zuzana Šalplachtová, email: salplachtova@via-rek.cz, tel: 775 704 966.

Pyrosiřičitan draselný - Disiřičitan draselný pro potraviny - konzervant E 224

- k síření vína, desinfekci sudů a lahví, konzervace potravin

Specifická rizikovost: Dráždí dýchací orgány. Nebezpečí vážného poškození očí. Uvolňuje toxické plyny při styku s kyselinami.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dávkování: 
1 g Disiřičitanu draselného představuje 0,575 g účinné látky - oxidu siřičitého.
Např.: 
Stolní Hroznové víno: do 10 mg/l SO2
Ovocné víno, šumivé a perlivé ovocné víno: do 0,2 g/l SO2  
Koncentrovaná hroznová šťáva pro domácí výrobu vína: do 2 g/l SO2
Zelenina a ovoce v octě, oleji nebo nálevu (kromě oliv): do 0,1 g/kg SO2
Zpracovaná zelenina bílé barvy: do 0,05 g/kg SO2

První pomoc: Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,5 l vlažné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí: ihned vyplachujte oči velkým množstvím tekoucí pitné vody a to i pod víčky po dobu asi 15 minut, vyhledat lékařskou pomoc. Při nadýchání: přenést na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky: ihned oplachujte velkým množstvím tekoucí pitné vody po dobu min. 15 minut, při přetrvávajícím podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc.

Likvidace obalu: S obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem a předejte jej na vyhrazené místo.
Skladovat v suchu.

Pyrosiřičitan draselný pro potraviny - konzervant vážený 100 g 

Víno: 
Disiřičitan draselný je běžným aditivem (jako přídatná látka pro použití v potravinách má označení E224) do vín a moštů, kde uvolňuje oxid siřičitý SO2 („síření“). Chrání proti růstu divokých mikroorganismů a působí jako účinný Antioxidant, čímž chrání barvu, chuť a vůni vína.

Typické dávkování je 1/4 čajové lžičky disiřičitanu draselného na šestigalonový sud moštu (zhruba 75 ppm SO2) před kvašeníma 1/2 čajové lžičky (150 ppm SO2) při stáčení.

Při sanitaci vinařského náčiní se používá sprej s roztokem 1% SO2 (2 čajové lžičky disiřičitanu draselného na litr)

Pivo" class="mw-headline">Pivo
Disiřičitan draselný se někdy používá v pivovarnictví k inhibici růstu divokých kvasinek, Bakterií a hub. Říká se tomu „stabilizace“. Disiřičitan se používá také k neutralizaci chloraminu, který se přidává v úpravnách pitné vody k její dezinfekci. V Česku se v drtivé většině případů[zdroj?] používá k dezinfekci vody chlornan sodný. Použití chloraminu zvyšuje koncentraci nežádoucích amonných iontů ve vodě. Týká se to jak domácího vaření Piva, tak i komerční produkce. Nepoužívá se až tolik pro vaření Piva, protože mladina se téměř vždy vaří a tedy se stejně zničí většina mikroorganismů. Lze ho ale přidávat do vody použité při drcení Ječmene, aby se odstranily chloraminy, které mohou způsobovat fenolickou pachuť Piva. (A. J. DeLange)

0.25 EUR
80%
Discussion: Via-Rek Potassium disulphite E224 Potassium pyrosulphite for foodstuffs - preservative 10 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ