Homepage  >  Hobby and garden  >  Fight the pests  >  Rodent fight - rodenticides  >  Deratization, poisons  >  Ratimor Fresh Bait soft bait in the form of self-service bags designed to kill rodents 150 g
We offer only products in stock

Ratimor Fresh Bait soft bait in the form of self-service bags designed to kill rodents 150 g

nástraha na hlodavce ve formě parafinových kostek na hubení myší, potkanů a jiných hlodavců

Ratimor Fresh Bait soft bait in the form of self-service bags designed to kill rodents 150 g
Our Price
2.15 EUR with VAT
Save money 0.15 EUR (7%)
Price in our store
2.3 EUR with VAT
In stock:   More than 20 ks
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.15 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1803538
Producer:Unichem, Slovinsko
Brand:Ratimor®  (web)
Ratimor®
Product description

Funguje na principu ředění krve. Účinnou látkou je Brodifakum v koncentraci 0,0029% 

Jed na hlodavce s obsahem antikoagulační látky Brodifakum
Číslo povolení: CZ-0016069-0000
Nástraha zaručuje velmi účinnou likvidaci hlodavců.

Zlikviduje: potkany, krysy, myši, hraboše polní, hryzce, hryzce vodní, rejsky

Nezvlhne - Neplesniví

Použití: Nástraha je určena k použití v deratizačních staničkách.Aplikujte do mís výskytu hlodavců jako jsou  -sklepy– zahrady – do zákoutí – kolem nor – k východům z nor. Deratizační staničky s nástrahou vždy řádně označte.

Účinná látka: Brodifakum 0,0029%

Balení: 150g v papírové krabičce


 Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik :
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P401: Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280: Používejte ochranné  rukavice.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301+310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P401: Skladujte odděleně od potravin

Ratimor Fresh Bait měkká nástraha ve formě samoobslužných sáčků určená k hubení hlodavců 150 g

Customer reviews
2.15 EUR
100%
funguje
2.15 EUR
100%
myši ho žerou
Discussion about product
Discussion: Ratimor Fresh Bait soft bait in the form of self-service bags designed to kill rodents 150 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Funguje na principu ředění krve. Účinnou látkou je Brodifakum v koncentraci 0,0029% 

Jed na hlodavce s obsahem antikoagulační látky Brodifakum
Číslo povolení: CZ-0016069-0000
Nástraha zaručuje velmi účinnou likvidaci hlodavců.

Zlikviduje: potkany, krysy, myši, hraboše polní, hryzce, hryzce vodní, rejsky

Nezvlhne - Neplesniví

Použití: Nástraha je určena k použití v deratizačních staničkách.Aplikujte do mís výskytu hlodavců jako jsou  -sklepy– zahrady – do zákoutí – kolem nor – k východům z nor. Deratizační staničky s nástrahou vždy řádně označte.

Účinná látka: Brodifakum 0,0029%

Balení: 150g v papírové krabičce


 Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik :
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P401: Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280: Používejte ochranné  rukavice.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301+310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P401: Skladujte odděleně od potravin

Ratimor Fresh Bait měkká nástraha ve formě samoobslužných sáčků určená k hubení hlodavců 150 g

2.15 EUR
100%
funguje
2.15 EUR
100%
myši ho žerou
Discussion: Ratimor Fresh Bait soft bait in the form of self-service bags designed to kill rodents 150 g

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

související produkty


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ