Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Stain removers  >  Vanish Gold Oxi Action liquid stain remover for white laundry 9 washes 940 ml
Sold

Vanish Gold Oxi Action liquid stain remover for white laundry 9 washes 940 ml

-9%

Vanish Gold Oxi Action liquid stain remover for white laundry 9 washes 940 ml
Our Price
3.41 EUR with VAT
Save money 0.34 EUR (9%)
Price in our store
3.75 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 3.41 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:85035
Producer:Reckitt Benckiser
Brand:Vanish  (web)
Vanish
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo.

Před praním: alijte na skvrnu a dle potřeby drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.
Namáčení: po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.
Dávkování: viz obal.
Praní: přidejte 100 ml k pracímu přípravku. Dávkujte prací prostředek jako obvykle. Přidejte do každého praní.

 

- vždy dodržujte pokyny k praní na štítku na oblečení
- před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na nenápadném místě, opláchněte a nechte oschnout
- po praní nebo ošetření oděvů přípravkem Vanish Gold nechte schnout z dosahu zdrojů přímého tepla nebo slunečního světla
- při použití před praním, použijte vlažnou vodu
- pro dosažení nejlepších výsledků můžete postup zopakovat
- nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění
- nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy)
- nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím
- nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut)

 

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, Aniontové Povrchově aktivní látky, Neiontové Povrchově aktivní látky, Méně než 5 % optické zjasňovače, Parfém, Citronellol, Hexyl Cinnamal.

Nebezpečné látky: Peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; Alkoholy, C12-14, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s bělicími přípravky na bázi chloru.

 

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
3.41 EUR
100%
Super, se špínou zatočí!
Discussion about product
Discussion: Vanish Gold Oxi Action liquid stain remover for white laundry 9 washes 940 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews
Discussion about product

Tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo.

Před praním: alijte na skvrnu a dle potřeby drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.
Namáčení: po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.
Dávkování: viz obal.
Praní: přidejte 100 ml k pracímu přípravku. Dávkujte prací prostředek jako obvykle. Přidejte do každého praní.

 

- vždy dodržujte pokyny k praní na štítku na oblečení
- před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na nenápadném místě, opláchněte a nechte oschnout
- po praní nebo ošetření oděvů přípravkem Vanish Gold nechte schnout z dosahu zdrojů přímého tepla nebo slunečního světla
- při použití před praním, použijte vlažnou vodu
- pro dosažení nejlepších výsledků můžete postup zopakovat
- nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění
- nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy)
- nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím
- nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut)

 

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, Aniontové Povrchově aktivní látky, Neiontové Povrchově aktivní látky, Méně než 5 % optické zjasňovače, Parfém, Citronellol, Hexyl Cinnamal.

Nebezpečné látky: Peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; Alkoholy, C12-14, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s bělicími přípravky na bázi chloru.

 

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.41 EUR
100%
Super, se špínou zatočí!
Discussion: Vanish Gold Oxi Action liquid stain remover for white laundry 9 washes 940 ml

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ